Skjult erhvervsstøtte eller sund fornuft?

Når Jan Ravn Christensen (SF) kritiserer at man vil afskaffe afgiften på udeservering i Århus, så skyder han over mål. Forestil dig følgende: Det er en varm sommerdag i Århus. Du går ned til åen sammen med vennerne, der skal drikkes en øl, men da I kommer frem ser i at cafeerne kun serverer indenfor, hvad er der sket?
Caféejerne er givetvis blevet modløse over at kommunen kræver 150.000-200.000 kroner årligt for at servere udenfor. I København bliver cafeerne ikke længere pålagt denne afgift. Det giver god mening og det er ikke mindst rimeligt. Hvorfor skal erhvervslivet brandbeskattes, når de bidrager så positivt til bybilledet og samtidigt skaber en masse arbejdspladser?

Er det rimeligt? Nej, det er det bestemt ikke. Et Århus uden udeservering ville være tamt og kedeligt. Århus om sommeren er i meget høj grad centeret om åen, det skal det fortsat være. Det er gode takter af, at politisk ordfører for Venstre, Bünyamin Simsek, vil afskaffe afgiften og det kan kun gå for langsomt.
Det er ikke en skjult erhvervsstøtte, det er sund fornuft og bedst for Århus.

Formand VU Århus
Lene Horsbøl