Enhedslisten i gavehumør

Jeg skriver denne artikel på baggrund af Enhedslistens udmelding om et finanslovsforslag, som giver studerende en SU-ydelse på 15.000 kr. om måneden.

Der er ingen tvivl om, at mange unge klappede i deres hænder over Enhedslistens seneste forslag, som løfter SU’en for hjemmeboende fra det nuværende maksimum på 2.815 kr. op til 15.000 kr.
Jeg er en af dem, som tillod sig en god portion skepsis overfor dette forslag. En forhøjelse af SU’en vil givetvis gavne forbruget i samfundet og gøre livet lettere for de studerende, men der er mange andre aspekter, som det også er nødvendigt at tage bestik af.

Forslaget vil koste staten 21,3 milliarder kroner mere end den nuværende udgift, og jeg vil vove at påstå, at denne udgift ikke dækkes af moms og skatter af det øgede forbrug og den procentdel, som vil gå til opsparing. Det forværrer altså samlet set statens økonomi – og det er uansvarligt at øge statens udgifter i en situation, hvor foretagendet Danmark har et underskud i 2012 på 70 milliarder kroner.

At det i dette tilfælde oven i købet ville ske på en måde, som er moralsk forkert og tager alt personligt ansvar fra vores unge generation, er også værd at nævne.

Hvad er moralen i min prædiken? Ud over det økonomiske i dette vanvidsforslag er det umoralsk at lade staten betale de unges udgifter. Studerende har brug for penge, men studerende har ikke brug for 15.000 kr. om måneden – og har de, må de selv arbejde for dem!

Privatforbrug skal ikke ske for statens penge. Vil regeringen øge forbruget og forbedre de statslige finanser, bør den i stedet overveje konkrete skattelettelser og reformer af overførselsindkomsterne! Studerende skal ikke være afhængig af statens penge allerede på dette stadie af deres liv og ende som dovne Robert.

Familierne har også et ansvar overfor dens medlemmer, og skulle det i en given måned af ekstraordinære årsager være umuligt at få budgettet til at hænge sammen, må man som studerende henvende sig der. Det er dog næppe en dagsorden, de nogensinde vil acceptere i Enhedslisten, hvor man hellere vil tage alt personligt ansvar fra den enkelte studerende og dennes familie for statens penge.

Nej tak til Enhedslistens julegave!