Gruppeeksamen er tvang

Gruppeeksamen er genindført som mulighed på landets universiteter, og som den fungerer nu, vil den svare til tvang overfor de studerende. Det vil den, fordi det bliver socialt uacceptabelt at forsøge at undgå gruppeeksamen for den studerende, som er med i en studiegruppe.

Den brede offentlige debat om sagen er imidlertid udeblevet, og det er i sig selv en skændsel, at der ikke har været en ordentlig diskussion af konsekvenserne af en så grundlæggende ændring af eksamensformen som muligheden for, at universiteterne kan bruge gruppeeksamen.

Helt horribelt er det, at genindførelsen er sket uden nævneværdig modstand fra de landets borgerlige politikere.  Man savner unægtelig, at politikere fra Venstre, De Konservative eller Liberal Alliance klart og tydeligt formulerer deres holdning til gruppeeksamen og siger den højt i den aktuelle sags tjeneste.

Venstres holdning er efter sigende, at det er ligegyldigt, hvor mange studerende, der deltager i en eksamination, når blot de hver især får en individuel karakter. Ved Gud, hvor er det en unuanceret og naiv anskuelse!

Den holdning, som regeringen og Venstre deler, betyder konkret, at man som studerende kun kan undgå gruppeeksamen på de universiteter, hvor den er indført, hvis man kan få lov til at lave en enmandsgruppe. Der er ikke mulighed for at udfærdige et projekt i en studiegruppes arbejdsfællesskab og efterfølgende forsvare det selv.

Det siger vel alt, at selv Enhedslisten synes, at det er fornuftigt.

Lad nu den sunde fornuft råde. Det burde ganske enkelt fungere sådan, at en studerende frivilligt vælger, om vedkommende vil eksamineres individuelt eller i en gruppe (hvis der ellers er andre, der indvilger i at blive eksamineret med denne person). De studerende er forskellige, og derfor skal vi tage udgangspunkt i den enkelte og give denne rettigheden til at vælge den eksamensløsning, som er bedst for vedkommende.

Det er utilstrækkeligt, at man kun kan gå til individuelle eksaminer. For hvad med dem, der fungerer bedre i en gruppeeksamen? Det er også utilstrækkeligt, hvis der kun er mulighed for gruppeeksamination – for hvad med dem, der fungerer bedst individuelt?

Dansk Industri har udtalt, at de synes godt om gruppeeksamen, fordi den kræver samarbejdsevner. Det er absolut en vigtig egenskab, som der skal være lejlighed til at demonstrere. Derfor er det værd at fokusere på, om en studerende i løbet af sit studie har udarbejdet projekter i samspil med andre. Dette viser samarbejdsevner og skal naturligvis tilskyndes – men samtidig er det stærkt, hvis vedkommende kan forsvare projekterne på egen hånd.

Summa summarum skal der herfra lyde den opfordring til politikerne, at de bør ændre gruppeeksamensreglerne således, at de studerende frit kan vælge, om de vil eksamineres i en gruppe eller individuelt også i fag, hvor de har udarbejdet et projekt i fællesskab. På den måde undgås det element af tvang, systemet desværre indebærer i dag.

På forhånd tak!