“ALL COPS ARE BASTARDS”

Mandag den 28. Januar havde vi i VU Århus besøg af Jens Gregersen, kommunikationschef for Rigspolitiet, der kom for at fortælle lidt om mediebilledet af politiet ud ad til, og hvad de gør for at skabe et mere moderniseret ét af slagen.

Jens fortalte blandt andet om de udfordringer, der er i at være moderne politimand i dagens Danmark. Billedet af at alle politifolk er nogle skiderrikker har fyldt mediebilledet mere og mere den sidste tid, og samtidig med at folk ser politiet som et serviceorgan, skaber det komplikationer. Der stilles for eksempel højere krav til kommunikationen mellem borger og politi, fokusset på resultaterne er højere end nogensinde, og det økonomiske pres spiller ikke mindst ind som faktor.

Samtidig skal man som politimand følge med samfundet, og det betyder at organer som Facebook og Twitter må tages i brug. Eksempelvis havde man en spørgerunde omkring det nye kørekort, som voldte mange problemer. Og her viste Facebook sig at være ganske belejliglig.

Og fremtiden byder også på meget mere Twitter og meget mere Facebook for både Rigspolitiets og ikke mindst politikredsenes vedkommende. Men som spørgsmålet fra tilhørerne lød; skaber det ikke komplikationer, at private personer agerer som politi på Facebook? Til det kunne Jens svare, at der selvfølgelig er strenge retningslinjer for den slags og at det faktisk ikke må fremgå af ens Facebook-profil, at man er ansat ved politiet.
Derudover er der også hele problematikken omkring, hvad der er tavshedspligt og hvad der er ytringsfrihed – for det er i sandhed en hårdfin grænse.

Men der arbejdes forsat på at få medietrænet politifolkene rundt omkring – både på de sociale medier og så de kan optræde på tv. Og så kan politiet måske med tiden fremstå som et lidt mindre forfærdeligt folkefærd.