2013’s dummeste pressehistorie

Hvad gør man, når det går op for én, at ens politik er forfejlet? Hvad gør man, når man indser, at ens ideologi er ude af trit med virkeligheden og befolkningens ønsker? Hvad gør man, når det går op for én, at man er blevet valgt til formand for et splittet parti, hvor talenterne smutter lige så hurtigt, som vælgeropbakningen svinder ind?

Man går selvfølgelig til angreb på erhvervslivet. Og det med eftertryk. Den kære Annette Vilhelmsen fik selveste Ole Sohn til at ligne en professionel lobbyist fra erhvervslivet, da hun d. 16. januar valgte at stå frem med alvorlige beskyldninger og en dramatisk kritik af det danske erhvervsliv.

I Kjerteminde Avis sagde hun bl.a., ”at de borgerlige partier og deres støtter i erhvervslivet har en interesse i, at det ikke skal lykkes for den røde regering.” Vilhelmsen gav endvidere udtryk for, at oppositionen og deres sympatisører hos danske virksomheder bevidst vælger at modarbejde regeringens politik, ligesom de er skyldige i at puste krisen kunstigt op.

Det er for det første dumt sagt. For det andet er det en enorm falliterklæring fra Vilhelmsens side. Hvis du stadig tænker, at SF’s formand har en god pointe, ændrer du forhåbentlig mening, når du læser det følgende citat fra Kjerteminde Avis’ hjemmeside:

”Hvis virksomhederne bare tænkte mere positivt og holdt op med at fokusere så meget på det der med at tjene penge, så ville Danmark slet ikke kunne mærke den økonomiske krise. Det er hovedpointen fra erhvervsminister Anette Vilhelmsen i et interview her i Kerteminde Avis i weekenden.”

Det danske erhvervsliv lider under strenge regler, høje afgifter og et horribelt skattetryk samt lønvilkår, der sparker konkurrenceevnen i den helt forkerte retning. Nu skal de også lide under en erhvervs- og vækstminister, som ikke nøjes med at føre den forkerte politik. Hun har tilmed en helt forkert kommunikationsstrategi, ifølge hvilken hun forhåner de selvsamme mennesker, hun er politisk ansvarlig for.

Det private erhvervsliv tjener penge. Den offentlige sektor bruger penge. Sådan er dét. Hermed intet ondt sagt om den offentlige sektor. Jeg betaler med glæde skat til et offentligt sundhedsvæsen, uddannelsessystem og ikke mindst hjælp og understøttelse til samfundets svageste. Det rokker dog ikke ved det faktum, at den offentlige service er og bliver en udgift. For at have råd til sådanne udgifter skal man have nogle indtægter, og her er det private erhvervsliv det eneste rigtige svar.

Erhvervslivet eksisterer dog ikke kun for det offentliges skyld. Venstres Ungdom hylder erhvervslivet, fordi det skaber innovation, produktion og arbejdspladser. Mange mennesker får deres selvværd og identitet gennem deres arbejdsplads og deres portfolie. Erhvervslivet skaber mening, nytænkning og udvikling. Det er sandt, at det offentlige kan skabe selvsamme værdier, men det private erhvervsliv er selve grundlaget for, at det offentlige overhovedet kan eksistere.

Venstres Ungdom hylder erhvervslivet, og vi håber, at Annette Vilhelmsen hurtigst muligt undskylder for disse udtalelser. Indtil da må hendes krænkende udtalelser først og fremmest anses ses som en tydelig indrømmelse af, at regeringens politik ikke virker. Hun siger selv tydeligt til Ekstra Bladet, at det ikke lykkedes for regeringen at skabe vækst:

”Jeg kan ikke sige andet end, at der tilsyneladende er en stor modbevægelse til, at det ikke skal lykkes for os at komme igennem med rigtig mange af de gode investeringer og initiativer, vi har lavet.”

Lad os et kort øjeblik antage, at erhvervslivet rent faktisk modarbejder regeringens tiltag. Hvor hensigtsmæssige har de disse tiltag været, hvis Danmarks vækstmotor aktivt modarbejder dem? Eller lad os antage, at det rent faktisk er svært for regeringen at lykkes med sine initiativer. Hvem siger det mest om? Regeringen eller erhvervslivet?

Annette Vilhelmsen har vist allerede vundet prisen for 2013’s dummeste pressehistorie. Men som Sys Bjerre synger: ”Jeg ved, det er menneskeligt at fejle, og jeg har accepteret, at jeg er en kegle.”