Da VU København fik et indblik i retstatens genialitet (og nogle gange manglen på samme)

Tirsdag d. 26. februar havde VU København besøg af ingen ringere end Danmarks måske sjoveste forsvarsadvokat Kåre Traberg Smidt. Kåre Traberg ejer advokatfirmaet ADACTA, beliggende på Nørrebro, og har derudover en dejlig liberal tilgang til retsstaten, og det at være advokat; nemlig at alle har ret til lige og retfærdig rettergang, og at ingen er skyldige før de er dømt. “Mit job er, at være talerør for den tiltalte – så længe der er rimelig tvivl, kan han ligeså godt være uskyldig som det modsatte”, forklarer Traberg.

ADACTA beskæftiger sig primært med menneskerettigheder og strafferet – dog ikke injuriesager, for som Kåre siger, så tror han ikke på injurier.

Firmaet har en spændende tilgang til deres klienter, som også gør at de nogle gange får nogle meget specielle sager ind: “Hvis en person kan betale tager vi noget for det – hvis de ikke kan betale, tager vi ikke noget for det”, siger Kåre Traberg om ADACTAs klienter.

“Vi tilbyder fuldstændig anonym rådgivning, modsat stort set alle andre advokatvirksomheder eller gratis rådgivninger”.

Danmark er som bekendt en retsstat, men ifølge Kåre Traberg er det nogle gange en kamp at få systemet til at efterleve det.

Forsvarsadvokater bliver tit set som værende lede typer. Anklageren skal være fuldstændig objektiv, og ligeså med politiet. Forsvaren derimod må lyve og undlade at fremlægge beviser, og det må den anklagede også. Dog er der ifølge Traberg nogle problemer i forhold til anklagerens rolle i en retsag. Fx har anklageren ret til at anholde, og har også et politiskilt, hvilket kan være et argument for, at anklageren har et for tæt forhold til den udøvende magt, værende politiinstansen.

Kåre Traberg stiller herefter det retoriske spørgsmål: Er retsstaten begyndt at overtage os?

Han fortæller, at politiet kan lave straksaflytning (søge GPS, sms, opkald, osv) på en hvilken som helst telefon på under 30 sekunder – uden dommerkendelse, anklager, e.l.

Ligeledes har politiet mulighed for, at gå ind på privat ejendom “på øjemed”, hvis de vurderer at de på ingen måde kan vente på at få en dommerkendelse. Traberg mener, at det er blevet de facto standard for politiet at påråbe sig denne ret, og at det er en glidebane for den danske retsstat. På den måde kommer han med flere eksempler på, hvad han mener er kompromiterende adfærd i forhold til at vi lever i et retssamfund.

“Jeg er stolt af at være dansker, vi bor i en retsstat og tingene fungerer ekstremt godt . Men lige netop derfor, kan vi også tillade os at være kritiske”, siger han.

Herefter faldt diskussionen på et meget aktuelt emne, nemlig de føreløse droner som bliver brugt af USA i jagten mod terrorister, men som bl.a. Søren Pind har klassificeret som værende snigmord. Men er krigsførsel med føreløse droner snigmord? Meldingen fra Kåre Traberg er klar: “Snigmord? Ja det er helt sikker snigmord! Rent juridisk i hvert fald. Det er helt tosset at sige, at man kan stå inde for det folkeretteligt (som udtalt af forsvarsminister Nick Hækkerup, red.)”. Det individ der bliver dræbt af dronen, har ikke fået sin sag ført ved en domsstol, og derfor er det ifølge Traberg en glidebane. Vi skal være bedre end det, men han er dog glad for, at det ikke er ham selv, der skal lovgive om droneangreb, da det er en meget kompleks problemstilling.

 

Kåre Traberg sluttede sit oplæg med at opridse sine vigtigste pointer: Vi skal være meget bedre til at værne om dem som ikke er dømt endnu. Vi skal ruske op i os selv; PET er et skrækeksempel på mangel af kontrol, og derfor skal vi kunne kontrollere dem i højere grad. Venstre skal virkelig være de liberale vagthunde – også når det kommer til retspolitik, og som unge, liberale og frihedselskende kommende politikere og andet godtfolk, skal vi have det for øje.

Og med den pointe siger VU København tak til Kåre Traberg for en lærerigt og spændende oplæg (og omgang)!