VU’s Flygtninge- og Integrationsudvalg besøgte ADACTA Advokater

Torsdag d. 31. januar drog VU’s Udvalg for Flygtninge og Integration til Nørrebro for at besøge ADACTA Advokater, hvor vi var sat i stævne med Advokat Kåre Traberg Schmidt. Han driver et advokatfirma, som beskæftiger sig med alle slags sager, men som bruger langt mest tid på at behandle udlændingesager. Det var naturligvis det, vi var der for at besigtige. Vi satte os godt til rette, og VU’s egen Kristian Snerle, som er ansat som fuldmægtig på stedet, sørgede for, at der hverken manglede vådt eller tørt.

Kåre ankom frisk fra en retssag, og så gik han ellers i gang med at fortælle om sit og firmaets virke. Om de mange sager om især asyl, hvor de skal repræsentere folk fra alle verdens hjørner og afkroge. Personligt ankom jeg med en vis portion skepsis vedrørende den velvillige repræsentation af så mange flygtninge, som ikke alle kunne tænkes at have lige ædle motiver. Mange af mine mistanker fik jeg afkræftet i Kåres fortællinger om sagerne, eftersom ADACTA’s advokater efter hans udsagn meget hurtigt kan gennemskue, om pågældende faktisk er berettiget til asyl. Det er et udbredt trick at påstå, at man er fra de mest konflikthærgede områder, men firmaet har en tolk ansat, hvis kendskab til dialekter fra Nordafrika til Mellemøsten lynhurtigt kan afsløre, om flygtningen lyver om sit ophavsland. Det samme har myndighederne.

Kåre bemærkede, at sagsbehandlingen var blevet mærkbart ringere efter Integrationsministeriets opløsning og sagde, at det var let at mærke, at Udlændingeservice var blevet udskiftet med Udlændingestyrelsen. Det var til gengæld ikke hans indtryk, at antallet af asylsøgere har ladet sig påvirke særlig meget af den nye regerings politik og lempelser, men at asylsøgerne til gengæld ofte skifter forklaring.

Kåre havde netop vundet en sag, hvor en afghansk mand blev tildelt asyl, fordi han var homoseksuel, hvilket er en forbrydelse i hjemlandet (tak til de danske tropper for at ofre sig for friheden). Til spørgsmålet om, hvorvidt dette ville medføre mange flere påstande om homoseksualitet i kommende asylsager, svarede han, at det forventede hverken han eller myndighederne.

Under hele diskussionen nød vi godt af op til flere flasker champagne – fint skal det være i det private erhvervsliv – og det skal blot tilføjes, at selskabet først endelig skiltes klokken 3 om natten på en uspecificeret københavnsk beværtning. Tak til ADACTA Advokater og de deltagende for en på alle måder velendt politikdag.