I gør Aarhus fattigere, SF!

Man kunne i mandags læse, at SF i Aarhus går til valg på at hæve skatterne og dermed fratage aarhusianerne en endnu større del af deres indkomst. Helt konkret skal man i Aarhus fremover plukkes for intet mindre end 125 millioner kr. mere om året, hvis SF får deres ønske opfyldt. Stillet op i et andet målestok kan man sige 10,4 millioner mere om måneden. Eller 342.465,75 kroner mere hver eneste dag til skattefar. Det er fuldstændig umuligt at forholde sig til, hvor absurd mange penge 125 millioner skattekroner i virkeligheden udgør. Pengene skal bruges til ansættelse af flere pædagoger, lærere, SOSU’ere og socialpædagoger. SF har fuld fokus på at skabe en større (ineffektiv) offentlig sektor, i stedet for lade pengene arbejde i den private sektor og lade borgere og virksomheder skabe, hvad Aarhus har brug for – vækst og arbejdspladser til kommunen.

Som en lille sidebemærkning har SF opstillet et regnestykke over priserne på de nye offentlige stillinger. En interessant udregning er her, at DM i Skills har kostet det samme som ansættelsen af 35 personer mere i ældreplejen eller 26 flere lærere i folkeskolen. Det viser blot et eksempel på, hvordan politikkere ikke forvalter skattekronerne optimalt og er et tydeligt bevis på, at pengene ligger bedre i borgernes lommer end på Rådhuset.

Tilbage til udspillet – kommuneskatten, grundskylden og dækningsafgiften for erhvervsejendomme skal helt konkret hæves med 1 promillepoint, hvis det står til SF. De postulerer, at skatteniveauet i Aarhus er væsentligt under gennemsnittet for landets fire store byer. Fakta viser dog, at vi har en højere kommuneskat end Odense. Samt at der ikke er lang vej op til København og Aalborgs niveau (difference på hhv. 0,29 og 1,05 procentpoint). Jeg vil derfor mene, at betegnelse om, at vi ligger væsentlig under gennemsnittet, er en overdrivelsen ift. kommuneskatten. SF burde i stedet fokusere på, om det er fair at opkræve 24,31% af kassedamens løn, bare i kommuneskat. Eller om kassedamen i stedet burde have lov at beholde og disponere over en større del af hendes løn. Eksempelvis som hendes kollega i Gentofte Kommune, der betaler færre procent i kommuneskat og stadig har fri adgang til kernevelfærden. Hvis Gentofte kommune kan få pengene til at slå til med en lavere skatteprocent – hvorfor kan vi så ikke i Aarhus?

Kommuneskat

(Tabellen viser procentsatsen for kommuneskatten i Aarhus, Odense, København, Aalborg og Gentofte for år 2013)

Kommuneskatten er blot én ud af tre kommunale skatter, som SF vil hæve. Den næste er højere grundskyld, der primært vil gøre det dyrere at eje en bolig. I forvejen beskattes boligejere beløbsmæssigt hårdere hvert år, selvom grundskyldpromillen holdes uændret. Det sker i takt med, at beskatningsgrundlaget, altså grundværdien, stiger. Men SF ønsker, at de mange aarhusianske familier, som udover at betale indkomstskat, moms og tusindvis af andre afgifter, nu også skal betale mere, blot fordi de ejer deres bolig.

Derudover kan det medføre længere boligkøer eller højere husleje på det private lejemarked i Aarhus. Udlejeren får flere udgifter i form af den højere grundskyld. Udlejeren skal have dækket sine udgifter og til betaling heraf er kun lejeren. Hvis udlejeren ikke kan hæve huslejen grundet huslejeloftet, så vil det blive mindre attraktiv at være udlejer og man kan frygte, at udbuddet af lejeboliger derfor vil falde på sigt. Konsekvenserne vil måske ikke blive drastiske med en forhøjelse på 1 promille – men hvilken garanti har SF givet for, at grundskylden ikke stiger yderligere? Og ønsker du en ”lille stigning” i din nuværende husleje?

Men det stopper ikke her. SF vil hæve dækningsafgiften. Et stærkere og større erhvervsliv i Aarhus vil medføre flere arbejdspladser og mere vækst. Det giver derfor ikke mening at hæve dækningsafgiften, for det gør det dyrere og mindre attraktivt at drive virksomhed i Aarhus. I nabokommuner som Skanderborg og Odder er dækningsafgiften 0, hvorimod den i Aarhus er 5,75 promille. Hvorfor skulle virksomhedsejeren så placere sin virksomhed i Aarhus frem for Skanderborg? Og hvis virksomhedsejeren placerer sin virksomhed i Aarhus – er det så forbrugeren, som kommer til at betale mere for produktet, når den ekstra skat skal dækkes?

Dækningsafgift(Tabellen viser en oversigt over dækningsafgift i Aarhus og nabokommunerne)

Danmark har et af verdens højeste skattetryk. Og nu skal det åbenbart være endnu højere i Aarhus. I stedet for at indkræve flere af borgernes penge, burde SF (og de øvrige partier på Rådhuset) stille sig i spidsen for at effektivere kommunen og forvalte de nuværende skattekroner bedre. Eller mest optimalt – sænke skatten!

**Man kan læse SF i Aarhus’ udspil om skattestigninger på partiets hjemmeside (se her/ http://parti.sf.dk/download.aspx?docId=111145).**

 

God påske :)
/Karina