Læserbrev: Mod nedlæggelse af undervisningen

Bestyrelsesmedlem, Katrine Fosgerau har et læserbrev i JP om protesterne mod SU-reformen. Læs det her eller på JP’s hjemmeside (klik her)

Efter den seneste tids spektakel om regeringens SU-reform har det gymnasium, hvor jeg har min daglige gang – Aarhus Katedralskole – valgt at holde afstemning om, hvorvidt undervisningen onsdag skulle nedlægges eller ej.

Undervisningen blev nedlagt med stort flertal med 446 for og 109 imod. Det skulle også forhindre lærerne i at undervise, hvilket det også gjorde.

Det, der efterfølgende sker, er, at der kollektivt bliver uddelegeret fravær fra samtlige timer med argumentet, at eleverne ikke har været til stede ved undervisningen. Problemet med dette argument er, at der udelukkende må gives fravær, hvis der er en tilstedeværende lærer, hvilket der af gode grunde ikke var.

Mit spørgsmål er: Hvordan kan man i dagens Danmark straffes for at være en del af mindretallet? Et gymnasium er ikke et demokrati, men en frivillig læreplads, hvorfor man ikke kan gennemføre kollektiv afstraffelse uden hjemmel.

Kollektiv afstraffelse

Elever kan ikke tilrettelægge deres egen undervisning. Et endnu større spørgsmål er, i hvilken verden det giver mening at nedlægge undervisning i protest mod nedskæringer i SU, når det lige netop er undervisning, vi får vores SU for. Kollektiv afstraffelse hører ikke hjemme her – nedlæggelse af undervisningen går ud over vores skolegang, uanset om vi er for SU-reform eller ej.

Vi bliver draget kollektivt til ansvar for pjækkeri. Både gennem fravær og mangel på undervisning. Hvis man ikke er tilfreds med undervisningen, har man al ret i verden til ikke at møde op – vi er her trods alt frivilligt. Men hold os, der gerne vil have vores undervisning, udenfor. Man skal ikke straffes for sin holdning. Så kære rektor Lars Scheibel; i hvilken verden hører det hjemme?