Venstres Ungdom i Aarhus advarer mod at forbyde prostitution

Den liberale ungdom i Aarhus ser med bekymring frem mod kvindernes kampdag. På kampdagen vil en mindre gruppe socialdemokratiske kvinder, med støtte fra borgmester, Jacob Bundsgaard og rådmand, Thomas Medom, afholde en demonstration der har som formål at tilskynde Christiansborg til at indføre et forbud mod prostitution i Danmark.

Formand for VU Århus, Karina Vincent udtaler:
”Demonstrationens formål er at hjælpe de prostituerede, men det de foreslår, er i stedet direkte skadeligt for kvinderne. Socialdemokraterne tror at de forsvarer kvinderne, men de gør det stik modsatte. Et forbud mod prostitution og dermed kvinders ret til at bestemme over deres egen krop er endnu et eksempel i rækken af hvorledes politikeres gode intentioner ender med at gå værst udover dem den oprindeligt ville hjælpe”.
VU Aarhus mener at de i højere grad end de socialdemokratiske kvinder kæmper de svage prostituerede sag.

Byrådskandidat for Venstre, Lene Horsbøl udtaler:
”Jeg stiller i høj grad spørgsmålstegn ved hvem der i virkeligheden kæmper disse kvinders sag. Et forbud vil tvinge kvinderne væk fra ordnede forhold og ud hvor samfundet ingen hjælp kan yde. Ingen kvinde i Danmark skal sælge sin krop imod sin vilje, lad os droppe meningsløse forbud og i stedet hjælpe de som er tvunget ud i dette erhverv.”
Venstres Ungdom i Århus appellere til de socialdemokratiske kvinder om at kigge mod Sverige og Norge hvor der er indført forbud uden videre effekt.

Formand, Karina Vincents udtaler:
”Et forbud mod prostitution er prøvet uden at det har løst nogle problemer. Det er tværtimod gjort hverdagen lagt værre for de prostituerede. Det har marginaliseret dem og skubbet dem yderligere ud i baglokalet hvor vi aldrig får hjulpet de få der vitterligt er i branchen imod deres vilje. Strafferådet i Danmark er endvidere kommet frem til at det ikke er en god idé i deres rapporter. Hvorfor vil de socialdemokratiske kvinder være moraliserende i stedet for at lytte til sund fornuft og veldokumenterede argumenter?”

Kontaktinfo:
Formand, Karina Vincents: 31 72 13 61
Byrådskandidat for Venstre, Lene Horsbøl: 51 92 80 78