George Orwell må vende sig i graven!

Af Sebastian Just Madsen

Storbritannien har ofte i fiktion været fremstillet som et land, som i en hvis grad ville vende sig mod det totalitære styre – V For Vendetta og 1984 fremgår som de mest fremtrædende eksempler, men den vej som Det Forenede Kongerige bevæger sig ned ad, virker som en dårlig kopi. I de tætteste dele af det Britiske samfund, er der i gennemsnit et kamera for hver 4. person –  et overvågningssamfund, som burde få  George Orwell til at vende sig i graven: Man kan ikke gå på gaden i London uden at være iagttaget af et kamera fra den ene eller anden vinkel.

Det er ikke det eneste sted, hvor den britiske stat langsomt fratager borgerne friheden: Cameron-regeringens nyeste forslag, som kommer i kølvandet af bl.a. en skandalesag, hvor journalister havde givet sig selv adgang til en afdød piges mobiltelefon, fratager en af de vigtigste friheder for at sikre et demokratisk samfund; pressefriheden. Lovforslaget, som har skabt meget debat i den britiske presse, går i bund og grund ud på, at der vil blive oprettet et regulerende organ, som skal styres af toppen af den politiske elite.

I teorien er det frivilligt for de individuelle mediehuse at tilslutte sig nævnets regulativer, men hvis avisen nægter det, vil den blive ramt af hårde økonomiske sanktioner fra det offentliges side.  Lovforslaget ser ud til at blive stemt igennem med opbakning fra de tre store partier – Labour, Liberaldemokraterne og De Konservative. Samtidig sikrer man også, at et skiftende politisk flertal ikke vil kunne tilbagerulle denne lov efter næste valg, ved at man hæver antallet af stemmer i parlamentet, som det vil kræve at ændre i ”The Royal Charter” – det tætteste, Storbritannien kommer på en forfatning.

Er alt dette blot eksempler på den udvikling, som vi ser rundt omkring i verden, hvor demokratiske, velmenende velfærdsstater fratager ansvar fra individet og giver staten en voksende magt, som gør, at borgerne i højere grad eksisterer for samfundets skyld end det omvendte? Eller er der tale om en reel tjeneste, som samfundet yder borgerne for at sikre disses velfærd og sikkerhed?

Til dette finder man måske svaret i et citat fra en af USA’s landsfædre, Benjamin Franklin: ”Enhver, som ønsker at opgive en smule frihed for at opnå en smule sikkerhed, har hverken fortjent nogle af delene og vil miste dem begge.”