Bødskovs bløde bandepakke

Danmarks justitsminister, Morten Bødskov, har fremlagt regeringens bud på en bandepakke, som skal dæmme op for den voldsomme bandeaktivitet, der er i Danmark. Hvis man sammenligner 2013 med 2012, ser vi en skræmmende tendens. I de første tre måneder af år 2013 var der lige så mange skudepisoder som i hele år 2012. Man kan ikke sige, at den bandepakke kommer for tidligt!

Hvad indeholder bandepakken?
For at en bandepakke ikke blot bliver signalpolitik, skal der selvfølgelig være brugbart indhold til at forhindre og forebygge nye konflikter i bandemiljøet, regeringen vil desværre bare ikke gå langt nok.

Regeringen vil småjustere strafferammen for ulovlig besiddelse af skydevåbenmed op til 6 måneder. En hårdere strafferamme kunne forhåbentligt få de kriminelle til at tænke sig om en ekstra gang, inden de begynder at anskaffe sig skydevåben. I bund og grund vil dette næppe ændre det helt store, i en konflikt som har meget mere på spil end blot 6 måneders ekstra fængselsstraf.

Regeringen vil også ændre reglerne for prøveløsladelse af bandemedlemmer, så det skal blive sværere for et bandemedlem at blive prøveløsladt.
Prøveløsladelse er generelt en blødsøden ordning, hvor en indsat kan få udgang fra fængslet, hvis han eller hun har opført sig ordentligt, været god til at gøre rent osv. Intet der faktisk indikere, at personen ikke vil gå ud og begå ny kriminalitet. Så derfor er det selvfølgelig indlysende at prøveløsladelse skal stoppes, særligt hos hårdkogte kriminelle som personer fra bandemiljøet. Forslaget er ganske fornuftigt, men det er også et bevis på en zigzag-kurs i regeringens retspolitik, da man i en aftale om kriminalforsorgen for omkring et år siden gjorde det lettere at blive prøveløsladt.

Derudover foreslår regeringen en større forebyggende indsats, hvor der skal være fokus på såkaldte ”bekymringssamtaler”, styrket SSP-arbejde og oprettelse af en ny taskforce i socialministeriet.
Forebyggelse er et at de absolut vigtigste elementer i bandekonflikten. Hvis vi kan hindre, at unge bliver en del af banderne, så vil antallet af bandemedlemmer falde, og bandekonflikten vil forhåbentligt stille og roligt dø ud.

Hvad mangler bandepakken?
Der mangler bare en større mulighed for at udvise bandemedlemmer, så bandekriminalitet bliver udvisningsgrund. På den måde får man bugt med særlig indvandrebanderne, som blot er i Danmark for at lave ballade. Derudover skal banderne stresses så meget som muligt. Det kunne blandt andet ske ved, at bandemedlemmer, som er på offentlig forsørgelse, intensivt og systematisk bliver overvåget, om de deltager i deres aktivering og faktisk står til rådighed for arbejdsmarkedet. Som det tredje kunne man tage fat i gentagelseskriminalitet. Hvis man straffer de gengangere, som konstant begår kriminalitet endnu hårdere fra gang til gang, kunne man sætte den kerne af hårdkogte kriminelle ud af spil og dermed være med til at sikre en gademiljø, hvor alle har lyst og tør færdes. Slutteligt skal bekæmpelse af bandekriminalitet være i højsædet hos politiet. I en tid, hvor bander får mere og mere magt, giver det ingen mening, at man ikke intensivere politiindsatsen på lige præcis dette område.