Religionsfrihed eller religionstvang?

Religionsfriheden er en af de mest basale og fundamentale menneskerettigheder, og det er helt afgørende, at det enkelte individ kan vælge sin trosretning uden nogen form for statslig påvirkning. Staten må på ingen måde diskriminere eller favorisere én trosretning frem for andre. Som det står i vores principprogram, mener Venstres Ungdom, at den luthersk/evangeliske kirke skal fratages sin nuværende særstilling og overgå til en privat organisation på lige vilkår med andre trosretninger.

En ny undersøgelse foretaget af YouGov viser, at en tredjedel af danskerne senest var i den danske Folkekirke ved en begravelse, dette skal ses op mod at kun 7 procent af danskerne senest har været til højmesse eller almindelig gudstjeneste. For 40 år siden  var billedet anderledes, her tog danskerne til gudstjenester mere hyppigt; i 1973 var tallet på gudstjenester 35 procent til sammenligning.

Undersøgelsen viser med al tydelighed, at danskerne har fundet andre steder at enten udøve deres tro eller helt har droppet det.  Hvad er så argumentet for, at man som dansker er tvunget til at fravælge at skulle betale fra 0,42 procent i Gentofte til 1,48 procent på Samsø i kirkeskat for noget man reelt set ikke bruger? For mit synspunkt burde det være omvendt: at man skal tilvælge at betale dette ’kontigent’ fremfor at skulle fravælge det.

Andre religioner eksisterer også i højere grad i Danmark idag – og det skal vi være glade for. Men er det ikke hamrende uretfærdigt, at the Lutherske kirke ”automatisk” får medlemmer, mens andre religioner eller ateister skal kæmpe en hård kamp om deres medlemmer?

Ved en separering mellem Folkekirken og den danske stat, ville den lutherske kirke tilmed også kunne blive styrket, da folk derved aktivt ville kunne tilvælge kirken og derfor ville gå ind i med mere engagement; dette ville medføre mere religiøs selvbevidsthed hos det enkelte individ. De seneste år fra 2007 til 2012 har tilmed vist enorme medlemsudmeldinger fra Folkekirken. Ifølge Danmarks Statistik er antallet af udmeldelser steget fra  8.810 i 2007 til 21.118 i 2012. Dette er dybt forundrende, og er blot endnu et argument for, at vi i Danmark bliver nødt til at separere den danske Folkekirke og den danske stat endegyldigt.

Hermed en kæmpe opfordring til Kirkeminister Manu Sareen. Det er tid til at anderkende en udvikling af danskerne syn på religion og anderkende at religionsfriheden bør eksistere i en mere høj grad i Danmark end hvad den gør idag: lad det være op til den enkelte dansker at tilvælge sin religion!