UNGDOMMENS NORDISKE RÅDS SESSION I OSLO

Ungdommens Nordiske Råd er et forum for ungdomspolitiske organisationer i hele norden. Vi samles en uge før det egentlige nordiske råd finder sted. Vores opgave er at behandle og diskutere resolutioner der er relevante for de nordiske lande, for så at præsentere dem for det egentlige nordiske råd. Jeg havde æren at repræsentere VU ved UNR-sessionen i Oslo d. 25. – 27. oktober i år.

Temaet på årets session var “Arktis”. Dette års tema resulterede i mange spændende talere og paneldebatter bl.a. med repræsentanter fra Greenpeace Norge og Norsk Olie og Gas, der diskuterede oliesituationen i Arktis. Præsidenten for Nordisk råd, Marit Nybakk, kom såmænd også forbi og aflagde en organisatorisk beretning.

En af talerne var Àgúst Pór Àrnason som er islandsk professor ved Akureyris universitet. Han talte om sit arbejde med Arktis og omkring arktiske tabersager og minoriteterne i norden.  Det viste sig at han ikke var ret begejstret over Danmarks indsats på Grønland inden for uddannelse, beskæftigelse og vækst. Han talte om Grønland som en suveræn stat og så gerne selv at vi via grundloven ”frigav” Grønland fra danske hænder, men indrømmede da også gerne at den grønlandske befolkning skulle være taknemmelig for, at det netop var Danmark, der endte med at få ansvaret for Grønland.

En anden taler var Kim Falck Petersen fra Grønlands repræsentation i Danmark. Han fortalte en masse omkring Grønland og om landets fremtidsvisioner. Han fortalte at Grønland behøver massive investeringer indenfor udvinding at råmaterialer, såsom olie og sjældne jordarter på op i mod 1000 mia. kr. Det var her svært ikke at se og høre hans positivitet over for den nye regering på Grønland, og det store stykke arbejde der ligger forude inden for folkeskolen, ældreområdet og infrastrukturen. Han afsluttede talen med at sige – ”Grønland skal igennem en lang proces, bl.a. skal vi have løst nogle af de massive sociale problemer, før en endegyldig løsrivning kan finde sted ”.

Det trælse ved sessionen var dog at mange af paraplyorganisationerne kom relativt uforberedte, da der ikke i løbet af året har været holdt møder i grupperne, så man på forhånd kunne have forberedt en fælles strategi for hele weekenden, samt have snakket sammen omkring resolutionerne. Jeg endte med at deltage i den konservative ungdomsunions (KUU) gruppemøder, og det viste sig at være en rigtig god gruppe, som jeg efterfølende har haft kontakt med. Jeg overvejer at indgå i gruppen, dog med den betingelse at vi skifter navn til Konservativ-Liberal Ungdoms Union (KLUU).

I løbet af weekenden havde vi en masse resolutioner, nogle efter min mening mindre relevante end andre. Ikke desto mindre vil jeg gerne fremhæve at vi fik stemt en masse gode resolutioner igennem. Én som jeg personligt var oppe og motivere for, var resolutionen ”Gjør velferden bærekraftig”, hvor vi i UNR anerkender de velfærdsstater vi har i dag. Vi ved at de kommer under enormt pres over de kommende år pga. ældrebyrden og mangel på arbejdskraft.  Af resolutionen fremgår at:

”De siste generasjoner har sett en voldsom øke i kvaliteten på velferden. Enfremtidig øke i kvaliteten på offentligvelferd vil være nødvendig for å holdeoppe velferdsstatens legitimitet. Derfor må effektiviteten i den offentlige sektor økes ”.

Derfor mener UNR at de nordiske lande må sikre:

– reformer som sikre velfærdens bæredygtighed, disse må sættes i værk nu.

– arbejdsmarkedsreformer som sikre sig at det lønner sig at gå på arbejde

– effektivisering af den offentlige sektor

 

Her til sidst vil jeg runde af med at sige, at turen til Oslo har været den nok bedste oplevelse jeg hidtil har haft med VU. At vi i Nordens ungdomspolitiske foreninger har muligheden for at mødes i et helt unikt forum for at diskutere det, som vi alle holder så meget af, har i sandheden været en fantastisk oplevelse.

Her er et link til alle resolutionerne: http://www.unginorden.org