Bjørnetjenesten de unge ikke har fortjent

I en dokumentar i aftes på DR2 blev debatten om, hvorvidt danske studerende bare er dumme og dovne og kun tager en uddannelse kun for uddannelsens skyld rejst.

Dokumentaren hedder ”Akademikere på Dumpegrænsen” og kredser om det problem, at de danske universiteter sænker kravene for at opfylde regeringens krav om dumpeprocenter og dermed flere taxameterpenge.

Ifølge Finn Kjærsdam, rektor på Aalborg Universitet, har universiteterne underskrevet en aftale med ministeriet om, at 80 % af de studerende skal bestå eksamen. Det er et helt fundamentalt problem, som gør, at universiteterne sænker kravene. De studerende, som ikke får nok ud af undervisningen, ikke er til stede eller bare ikke laver sine ting, SKAL dumpes, hvis ikke deres niveau er tilstrækkeligt. Hvis ikke det er muligt, må man tage et semester om eller gå til en reeksamen – dette burde være klart for enhver. Det er et principielt problem, at universiteterne har aftaler om hvor mange procent af de studerende, der skal bestå. Vi er simpelthen nødt til at dumpe de studerende, der ikke er dygtige nok for at bevare de danske uddannelsers troværdighed.

Et andet problem, der bliver belyst, er universiteternes taxameterordning. Taxameterordningen, som blev indført med intentionen om at belønne universiteterne efter resultater, og dermed efter hvor mange studerende der bestod, har fejlet. Da man lavede denne ordning, var forudsætningen, at det ville vælte ind med engagerede og motiverede studerende. Effekten er bare, at man har fået en flok studerende, som faktisk ikke har evnerne til at være på et universitet, men som nu får hjælp fra universiteternes lavere niveau til at bestå.

I stedet for at ramme universiteterne på deres levegrundlag, bør man ramme de studerende på pengepungen. SU-systemet skal have et gennemtjek med markante ændringer som resulterer i, at vi fremover ikke giver alle studerende, uanset arbejdsindsats, det samme i SU, men belønner for hårdt arbejde. ECTS-pointene skal i højere grad være med til at bestemme de unges SU-bidrag. Det kan siges så simpelt, at: Studerer du på fuldtid, skal du havde fuld SU. Studerer du på halv tid, skal du have halv SU. Det kan ikke passe, at vi i Danmark anno 2013 giver de danske studerende penge, som de ikke er berettiget til. SU’en må ikke blive en gavebod, hvor mange bare kan hæve SU, så længe man er indskrevet på en uddannelse. Såvel som kontanthjælp og lignende ydelser er sat under lup for ikke at give folk penge, som de ikke er berettiget til, skal SU’en også under lup og skarp kritik. De studerende skal simpelthen rammes på pengepungen, så de motiveres til at tage deres studie seriøst, og universiteterne samtidig ikke bliver nødt til at sænke niveauet for deres eksaminer.

Det er ikke ministeriets eller universiteternes opgave at bestemme hvor mange, der skal bestå eller dumpe. Det skal de studerende gennem intet eller hårdt arbejde. Det viser sig ifølge DR2s dokumentar, at ¼ af censorerne har ladet en eller flere studerende bestå, som burde dumpe. De danske universiteters troværdighed svækkes i det sekund, man lader studerende bestå, som ikke burde bestå. I det sekund man svigter troværdigheden, får unge sværere ved at konkurrere med udenlandske akademikere. Lad vær med at gøre de unge en bjørnetjeneste, og giv dem hvad de har brug for – et højere niveau!