Kan frihed være sin egen fjende?

Debatten i USA går som oftest højt, når der diskuteres homoseksuelle rettigheder i de enkelte stater. Desværre dækkes det af de danske medier primært kun i sammenhæng med større politiske begivenheder som eksempelvis præsidentvalget. For nylig blev en ny lov vedtaget i staten Arizona, der tillader forretninger at undlade at betjene homoseksuelle på baggrund af religiøse overbevisninger. I fremtiden kan homoseksuelle således risikere ikke at modtage betjening i butikker, restauranter eller på tankstationer såfremt ejerne heraf påberåber sig deres religionsfrihed.

Det er kun 18 ud af 50 stater i USA, det vil sige 36 %, der har tilladt homoseksuelle ægteskaber, og i den nævnte stat, Arizona, blev seksuelt samvær mellem personer af samme køn først legaliseret i 2001. Ét er, at rettigheder for mindretalsgrupper bliver krænket, men den nævnte lov har til mening at skulle sikre religionsfriheden hos den enkelte butiksejer.

Alle mennesker er som udgangspunkt frie, og friheden bør være ukrænkelig i det ideelle samfund. Som liberal er dette en grundlæggende forudsætning. I et liberalt samfund har individet dermed nogle fundamentale og universelle rettigheder som ytringsfrihed, religionsfrihed og retten til at bestemme sin egen seksualitet. Men hvad er konsekvensen, når staten pludselig påberåber en individuel frihed til at være krænkende for en anden?  Kan staten være selvudnævnt dommer og skabe et hierarki for individets forskellige frihedsrettigheder?

Spørgsmålet er, hvorvidt begge friheder kan eksistere på lige vilkår? Spørger man butiksejeren, der ser homoseksualitet som en gudssynd vil denne uden tvivl kalde det en krænkelse af sin religionsfrihed hvis han ikke lovligt kan nægte salg til homoseksuelle. Omvendt vil den homoseksuelle opleve en krænkelse af sin frie ret til seksualitet hvis han bliver nægtet betjening netop på baggrund af sin seksualitet.

Problemet for mig er, at disse rettigheder bliver krænket, uanset hvilken eller hvilke af disse det måtte være. Friheden og bestemt de basale universelle kan og må aldrig krænkes, men hvordan sørger man for at staten aldrig kan gøre dette.