Stationslukning

NB: Denne artikel er udtryk for skribentens egne holdninger

Forleden kom Trafikstyrelsen med en ny rapport om lukning af 19 danske stationer, som har kritisable lave passagerantal. Lukningen af de mindre stationer vil formindske rejsetiden og gøre afstandene mellem de store provinsbyer kortere. Tanken bag effektivitetsforbedringen virker som en fornuftig ide, nu hvor Banedanmark og DSB er i offentlighedens søgelys på grund af dårlig drift og vil forsøge at skabe flere positive associationer med befolkningen. Dette lagt sammen med de økonomiske udfordringer landet står overfor betyder, at vi skal vende hver en krone for både at skabe størst gevinst for samfundet, samtidig med at vi sørger for at binde landet sammen på den bedst mulige måde.

Hvis det kunne lade sig gøre at lukke meget små stationer, mod at der indføres flextrafik og nye busruter på samme strækninger, vil det være muligt at skabe positive effekter for samfundet og binde mindre provinsbyer tættere til de større provinsbyer. Det gør også livet i provinsbyer mere attraktivt, som f.eks. Middelfart og Nørre Åby, der i højere grad anses som værende pendlerbyer til Odense og byerne i Trekantsområdet, da rejsetiden herved kan forkortes.

Dette besværliggøres af folk med høtyve, der med al tydelighed ikke ønsker forandring af deres områder og ser trinbrættet som den eneste mulighed for kontakt med omverdenen – at netop denne anskuelse findes, gør den ikke rigtig. Det klinger også hult, når netop disse personer ikke ser mulighederne i landdistrikterne, og at forstærkningen af større landsbyer kan være den redning, de i så højt omfang skriger efter.

Nogle af de foreslåede stationslukninger, som har vagt stor furore, er den potentielle lukninger af stationer på ruten mellem Odense og Svendborg, herunder Stenstrup Syd der til dagligt betjener 70 passagerer. Nærmeste station er Stenstrup, der i fugleflugt ligger 1,3 km fra Stenstrup, der til dagligt betjener 450 passagerer. Gad vide om netop disse passagerer, der til dagligt betjener Stenstrup Syd, ville tage toget fra Stenstrup?

Dette afspejles også ved de effekter, der har været ved indførslen af Svendborgmotorvejen. En del små stationer på ruten mellem Svendborg og Odense har mistet deres betydning, og passagertallene afspejler også udviklingen, tilsvarende er der ifølge rapporten kun tale om 5% af passagererne, der bliver ramt. Det giver dog god mening, at man opretholder de bærende dele af den fynske trafik ved hjælp af busruter og flextrafik, som også er anbefalingen i rapporten. Derved gøres den direkte pendling mellem Odense og Svendborg lettere og mere attraktiv, som gavner hele regionen.

Selv ikke engang Hovedstaden går forbi i Trafikstyrelsens rapport. Den største station i fare er S-togsstationen Dyssegård med 1300 passagerer og med 900 meter til den nærmeste station, Vangede Station, hvilket ifølge Google Maps ville svare til en rask cykeltur på 5 minutter. Ved at lukke stationen forventes det, at der årligt kan ske en samfundsøkonomisk rejsetidsgevinst på 13 mio. kr. årligt – det burde være en overvejelse værd.

I den modsatte ende er Oddesund Nord nær Struer med 10 daglige passagerer, hvilket svarer til 3650 passagerer årligt, antaget at der er 10 passagerer der benytter stationen dagligt. Netop i dette lokalsamfund findes en af de længste distancer til andre stationer, nemlig Hvidbjerg station på Thyholm, der ligger 7,6 km derfra. I forhold til prospektet forventes det, at rejsetiden mellem Thisted og Struer kan sænkes med 25 minutter ud af en oprindelig rejsetid på 1 time og 20 minutter. Det er dog vigtigt, at man ikke tager nogen forhastede konklusioner og lukker station, som er vital for den danske infrastruktur, men vi er også nødt til at se realiteterne i øjnene og lukke de stationer, som ikke gaver flertallet. Vigtigst at huske på er, at netop de omtalte stationer i privat regi ville lukke, da passagertal og omkostningerne ved at opretholde perron og andre faciliteter ville være for kostbart.

Tabel 1: Station, Passagertal, Målt i fugleflugts linje; nærmeste større station (antal passagerer pr. dag)
Klik for større udgave

Skærmbillede 2014-03-20 kl. 11.57.39