Udbuddet skal sikre velfærd

Den sidste måned har der kørt en hård debat om konkurrenceudsættelse af bløde velfærdsopgaver til private udbydere. Diskussionen viser tydeligt, at mange af debattørerne har en ideologisk tilgang til udbud af offentlig virksomhed. F.eks. når en tidligere fynsk borgmester udtaler, at ” Jeg er græsk-katolsk når det gælder plejen til vores ældre. Det skal ingen tjene penge på’ – Det viser tydeligt, at der i visse dele af Danmark er en modstand mod effektiviseringer, som ikke er fagligt begrundet, men tværtimod bare er et udtryk for en gammel og forstokket socialistisk tankegang om at ”det offentlige altid er bedst.”

Det vigtigste er dog, at ydelsen som det offentlige tilbyder, kommer i udbud, så der opstår en konkurrencesituation mellem den offentlige og den private sektor. Det er nemlig essentielt for fremtidens velfærd, at man kan tilbyde den bedste service til den bedste pris. I dag undlader vi at udlicitere en fjerdel af de offentlige opgaver, hvilket svare til 290 mia. kr. eller 11 nye storebæltsbroer. Men konkurrencen er vigtig. Det er afgørende drivkraft for produktiviteten. Når der kommer konkurrence på markedet, har virksomheder, private som offentlige, incitament for at optimere deres arbejdsindsats, udvikle og introducere ny teknologi samt foretage omkostningsnedsættende investeringer.

Det har aldrig været en hemmelighed, at den danske økonomi er presset, og velfærden er under alvorligt pres. I den kommende tid bliver der færre til at forsørge en større andel af befolkningen i form af den ældre, unge og arbejdsløse del af befolkningen. Det betyder også, at der i sidste ende bliver færre penge til at bruge på vores fælles velfærd og til at sikre vores virksomheders levedygtighed gennem skatter og afgiftslettelser. Produktivitetskommissionen konkluderer i en rapport, at man alene ved udbud af de resterende offentlige opgaver til 290 mia. kan spare 25 % i forhold til de nuværende udgifter. Med andre ord kan der udløses en besparelse på 725.000.000 danske kroner. Penge, som kan bruges til at sikre Danmarks konkurrenceevne gennem skattelettelser og derved sikre, at der også i fremtiden er plads til danske virksomheder og dansk velfærd – Men en ting er sikker; der er ikke plads til velfærd i Danmark, medmindre at vi, nu og her, sikrer velstand i Danmark.

Ideologi må aldrig blive en forhindring for fremskridt og udvikling. Den nuværende regering, som på trods af finansminister Bjarne Corydons positive indstilling, holder fast i sin ideologi, blokerer altså muligheden for mere vækst og velstand. Regeringen skylder et svar til de arbejdsløse, som ikke kan få et job, fordi det offentlige bruger mange flere penge end nødvendigt. Regeringen skylder gamle fru Jensen, som kun ser hjemmeplejen 1 gang om ugen, fordi det offentlige er for ineffektivt, at undersøge alle muligheder for at kunne levere en bedre og billigere offentlig service. Det er da det mindste, vi kan gøre.