Politisk berøringsangst lader drengebørn i stikken

En vejledning til omskæring af drengebørn kom i går fra Sundhedsstyrelsen. Selvom både Lægeforeningen, Børns vilkår, Børnerådet og Dansk Selskab for Almen Medicins vurderinger er, at omskæring af umyndige drengebørn er både etisk forkert og kan give livsvarige komplikationer.

Der er en lang række årsager til, at det kun kan gå for langsomt med et forbud mod omskæring af umyndige drengebørn uden medicinsk indikation.

Hvis vi starter med de etiske, så må og skal hensynet til forældrenes religion aldrig overskygge barnets rettigheder til at bestemme over egen krop – den rettighed er ukrænkelig.

Omskæring er unægteligt en stor del af den jødiske kultur. Sådan er det i hvert fald blevet. Som der står i Første Mosebog 17, 9-14 ”Og Gud sagde til Abraham: Og du skal holde min Pagt, du og dit Afkom efter dig, i deres slægter. Denne er min pagt, som I skulle holde, imellem mig og imellem eder og imellem dit Afkom efter dig: alt Mandkøn skal omskæres hos eder. Og I skulle omskære eders forhuds kød, og det skal være til en Pagtens Tegn imellem mig og imellem eder. Og hvert barn, som er otte dage gammelt, skal omskæres af eder hos eders Efterkommere, et hjemfødt Barn og den, som er købt for Penge af hver fremmed, som ikke selv er dit afkom. Din hjemfødte og den, som er købt for dine Penge, skal omskæres, og min Pagt i eders Kød skal være til en evig Pagt. Og er der et Drengebarn, som har Forhud, og hans Forhuds Kød ikke bliver omskaaret, da skal den samme Sjæl udslettes af sit Folk, Han har brudt min Pagt.”

Hertil skal det nævnes, at mange elementer i Første Mosebog ikke efterleves på nogen måde i dag. For blot at nævne et eksempel skriver Tredje Mosebog 15: 25-27, at en menstruerende kvinde er uren, besudler andre, og at al fysisk kontakt med hende skal undgås.” Det er lidt svært at forestille sig et samfund, hvor den slags rent faktisk foregik i praksis.

Det er vigtigt, når man diskuterer omskæring at forstå, at et forbud ikke er ensbetydende med, at man er imod jødedommen, blot fordi man stiller sig kritisk overfor visse dele af den. På samme måder som med kristendommen er det muligt at være jøde eller muslim uden nødvendigvis at blive omskåret.

Rent medicinsk er langt størstedelen af den danske lægestand enige om, at der er mange og alvorlige komplikationer ved drengeomskæring. De færreste er formentligt klar over, at det stykke, der fjernes, svarer til en 50-krone-seddel på en voksen mand. De færreste mænd kan vel underkende størrelsen af det indgreb, vel? Derfor er det også forstyrrende og ødelæggende for debatten, når den bagatelliseres ved at lade indgrebet blive omtalt som ”et lille nip”. En 50-krone-seddel er ikke et lille nip! Tværtimod består forhuden af tusindvis af følenerver, som skæres væk og er altså ikke uden konsekvenser. Faktisk har omskårne mænd tre gange så stor risiko for problemer med at opnå orgasme som intakte mænd, viser undersøgelser fra Statens Serum Institut.

Så spørger man sig selv, hvorfor de danske politikere er så bange for at være forgangsland for noget, der unægtelig vil sende et stærkt signal om, at barnets tarv og rettigheder altid kommer først. Jeg glæder mig til, at berøringsangsten stopper og vores politikere tør lave et forbud – det kan kun gå for langsomt.

Læs mere om hvad VU mener hér.