Jeg er liberal fordi…

Liberalisme er mange ting og kan favne rigtig, rigtig bredt. Det fede ved liberalisme er, at der ikke kun er én fortolkning, og at man ikke skal følge én retning af liberalisme for at bevæge sig i vores ungdomsorganisation. Dengang jeg for første gang anderkendte mig selv som liberalist og skulle beskrive hvorfor, var det idéen om, at hver enkelt menneske kunne tage vare og hånd om sig selv og sine nærmeste i samfundet – altså troen på individet selv og det personlige ansvar.  For mig har troen på liberalismen og dens grundholdninger altid været det rigtige valg; den forener tankegangen om, at alle har ret til lige muligheder, og samtidig er den en hyldest til individet selvstændige frihed.

Økonomisk liberalisme er for mig et begreb i dagens samfund, som er nødvendigt for at skabe vækst og velstand i det pågældende samfund. At erhvervslivet har lov til at udfolde sig i deres branche uden statsindgreb samt frit forbrugsvalg, frit beskæftigelsesvalg og en fri erhvervsudøvelse. Det vil medføre, at konkurrencen er lige, at ressourcerne, der anvendes, købes på lige vilkår, og hvor de har størst produktivitet, og endeligt at produkterne vil blive produceret billigst muligt til størst gavn for samfundets borgere.

Jeg er liberal, fordi jeg ønsker frihed til at tænke, tale, gøre og være. Jeg ønsker at gøre med mit liv hvad jeg vil uden statens indblanding, og jeg ønsker at være min egen lykkes smed.

Enhver har ret til at gøre hvad han/hun vil, så længe han/hun ikke forhindrer andre mennesker i at gøre det samme” (J. Locke, Two Treaties of Government, 1689)

For mig vejer den personlige frihed og det medfølgende ansvar virkelig meget. Jeg tror på et samfund, hvor individerne tager ansvar for deres egen og deres medmenneskers adgang til et frit liv, derved mener jeg, at man opnår den størst mulige frihed i samfundet. For mig at se, kunne man i mit hypotetisk ideelle samfund udelukkende have få simple regelsæt – det som Locke kalder ’nature rights’ eller som R. Nozick kalder ’fundamental universal rights’. Disse rettigheder beskriver helt basale negative frihedsrettigheder såsom ytringsfrihed, religionsfrihed, privat ejendomsret og retten til et fair retssystem. Mange vil kalde mig retsstats- og/eller minimalstatselsker; og det kan jeg for så vidt også give dem ret i:

” a minimal state, limited, to the narrow functions of protection against force, theft, fraud, enforcement of contracts, and so on, is justified, but any more extensive state will violate persons’ rights not to be forced to do certain things, and is unjustified; and that the minimal state is inspiring as well as right.” (Anarchy State and Utopia, R. Nozick, 1974)

Nozick beskriver her, hvad det er, der gør, at jeg arbejder netop for en liberal ungdomspolitisk organisation, hvad der gør, at jeg gerne rejser landet tyndt og lærer om liberalisme, netop hvad der gør, at jeg synes, at liberalisme er det fedeste! At du som individ har ret til at gøre netop hvad du har lyst til. Dog har du som individ ikke ret til at krænke andre individer i at gøre det samme.

Jeg foreslår ikke, at det danske samfund skal bygges op efter Nozicks principper om en minimalstat, Jeg foreslår, at vi som liberale har det som et pejlemærke for udviklingen af vores samfund. Jeg foreslår, at vi bruger principperne til netop at indsnævre og indskrænke vores enorme velfærdsstat.

Jeg ser personlig frihed som en nødvendighed for fremdrift.
Jeg ser friheden til at drive erhverv som en fundamental instans for vækst.
Jeg ser retten til lige muligheder som essentiel for motivation. 

Derfor er JEG liberal!