Ulven kommer: Når bombetrusler bliver set som drengestreger

NB: Artiklen er et udtryk for skribentens egen holdning.

De seneste 2 år har der været mere end en bombetrussel i Danmark.  Vi husker den falske bombetrussel i Brønderslev, hvor gerningsmændene viste sig at være to piger på 14 og 16 år. Den 14-årige gik fri på grund af hendes alder. Den 16-årige blev idømt 10 dages betinget fængsel og skulle betale 8000 kr. i erstatning.

For nyligt blev en 18-årig ung mand dømt for en falsk bombetrussel mod Slagelse Gymnasium. Selvsamme unge mand indtelefonerede bombetruslen d. 17. december sidste år. Det resulterede i at politiet evakuerede gymnasiet og afspærrede området omkring. Samtidig fik flere hundrede elever afbrudt deres terminsprøver. Politiet brugte så en stor del af dagen på at gennemsøge skolen med fem bombehunde.

– Flere timer senere konstaterede man, at det var falsk alarm.

Den 18-årige bombetruer er nu dømt betinget fængselsstraf og sølle 30 timers samfundstjeneste.  Vi risikerer et “Ulven kommer – ulven kommer” scenarie, hvis dette vanvid ikke får større konsekvenser.

Det er først for nyligt at den 18-årige blev dømt.  Ca. 5 måneder efter hændelsen. Retsvæsenet bør geares til at træffe sine afgørelser hurtigst muligt, så kriminelle ikke skal vente på at kunne afsone deres straf. Det kan ikke være rigtigt, at gerningsmanden skal være på fri fod i månedsvis, inden der fældes dom. Uanset om er dømt for en bombetrussel eller hærværk, skal man ikke vente på at kunne afsone sin straf.

Den af domstolen afsagte dom bør ikke kunne nedsættes som følge af f.eks. god opførsel.

  •     Der skal være konsekvens i retspolitikken.
  •     Den forebyggende indsats skal styrkes.
  •     Indsatsen over for førstegangskriminelle skal styrkes.
  •     Politi, retsvæsnet og fængsler skal tildeles tilstrækkelige ressourcer nok til at kunne håndtere kriminaliteten effektivt.

Den lave straf undergraver befolkningens retsbevidsthed.

Sociale omstændigheder er ofte medvirkende til, at folk bliver kriminelle. Ikke desto mindre tager vi stærkt afstand fra tanken om, at det er lige så synd for gerningsmanden som for ofret. Den fører til en blødsødenhed i retspolitikken, der undergraver befolkningens retsbevidsthed. Endvidere indebærer det en fare for, at kriminaliteten stiger, da straffens største fortjeneste er at afskrække kriminelle fra at begå kriminalitet.

Vi ser unge under 15 år der også begår kriminalitet. Respekten for lov og orden må ikke blive en mangelvare i Danmark. Den kriminelle lavalder bør sænkes til 13 år, sådan at unge kan straffes for sine kriminelle handlinger. Selvfølgelig skal sanktionsmulighederne justeres, så de tager hensyn til den enkeltes alder.  Blandt andet slap den 14-årige bombetruer fra Brønderslev for straf.

Konsekvenserne skal måle sig med gerningen.

Straffen for visse typer af forbrydelser bør hæves, idet menneskeliv skal sættes højere end materielle goder.  Dette gælder også trusler mod andre menneskers liv. Det kan ikke være rigtigt, at man kan ødelægge et menneskeliv ved at true med død og ødelæggelse og så slippe billigere fra det end visse økonomiske forbrydere gør.

– Strafferammer skal ramme rigtigt!