Fri bevægelighed?

Onsdag den 4. juni indgik alle partier i Folketinget bortset fra De Konservative og Dansk Folkeparti en bred aftale om dobbelt statsborgerskab. Hvad er konsekvenserne af en sådan aftale, og hvordan bør Venstres Ungdom forholde sig til dobbelt statsborgerskab?

Først og fremmest hylder Venstres Ungdom fri bevægelighed af både valuta og arbejdskraft. Vi lever i en internationaliseret verden med stigende vækst og øget arbejdsudbud. I langt højere grad end tidligere er både danske og udenlandske borgere villige til at flytte over landegrænser for at arbejde og bosætte sig, og det ser Venstres Ungdom yderst positivt på. Hidtil har der været en del uhensigtsmæssigheder forbundet med at bosætte sig i udlandet som dansker, fordi man har været nødsaget til at fravælge sit danske statsborgerskab, hvis man ønskede at være statsborger i et andet land. På samme vis har det været meget besværligt at generhverve sit danske statsborgerskab, når det først var ’opgivet’.

Der er naturligvis også argumenter mod dobbelt statsborgerskab – de fleste af dem knytter sig til loyaliteten mellem de to lande, hvori man har pas til begge. Derudover er der bekymringer i forhold til valgret og værnepligt. Sidstnævnte er dybt forældet og bør afskaffes med argumenterne om, at frihed og ligestilling skal vægte højere end utopien om, at det tjener Danmark bedst. Lad professionelle styrker udgøre Forsvaret og stop pengespildet. I forhold til valgret er det i forvejen kun folk med bopæl i Danmark, der må stemme her i landet og deslige opstille til valg. I forhold til loyaliteten mellem de to statsborgerskaber bør man spørge sig selv, om en dansker bosiddende i Solvang eksempelvis ikke føler sig dansk stadigvæk, selvom vedkommende måske har boet i USA i 20 år af sit liv? Ja, ikk’?

Organisationen ’Danes Worldwide’ med 250.000 udenlandsdanskere er begejstret for aftalen ud fra argumenter om, at det kan give karrieremæssige og politiske problemer i udlandet, når man kun har sit danske pas. Venstres Ungdom har et grundlæggende ønske om at fremme de økonomiske, kulturelle og politiske forbindelser mellem lande, således at man i endnu højere grad end tidligere kan bevæge sig, som man har lyst til for at arbejde, og således at Danmark også kan tiltrække dygtig, kvalificeret arbejdskraft. Det er med til at give et dynamisk samfund i vækst fremfor at hindre mennesket i at få job i udlandet, fordi vedkommende kun har sit danske pas.

Dobbelt statsborgerskab er dermed med til at styrke arbejdskraftens fri bevægelighed og er samtidig med til at danskere, der rejser ud kan bevare deres danske rødder.