Liberale transformerer internationale konflikter

Fra den 1. Juli og frem til den 7. juli indlogerede unge fra 17 forskellige lande i verden sig på European Youth Centre i Budapest, Ungarn, hvor konfliktransformation var på programmet. Studysessionen blev afholdt i samarbejde mellem den liberale ungdomsorganisation IFLRY (International Federation of Liberal Youth) og European Youth Council. Formålet med arrangementet var at styrke unge ungdomspolitisk aktives engagement i konflikter verden over ved at træne dem i konfliktprocesser. Arrangementet bestod af en kombination af præsentationer, erfaringsudveksling, casearbejde, debatter og sociale aktiviteter. Der blev da også plads til lidt sightseeing i Budapest og en enkelt fest eller to.

 Spændende oplevelser og nye erfaringer
Konflikttransformation er et nyere og stadig diskuteret begreb, men tanken bag er en forståelse af, at konflikter ikke bare skal løses gennem kompromiser, men derimod ses som en mulighed for en konstruktiv udviklingsproces. For parterne i konfliktområder i eksempelvis Mellemøsten kan det være potentialet for en længerevarende demokratisk proces og kampen for liberale værdier, der ikke havde været mulig før konfliktens opståen. Det er super spændende at kunne debattere og diskutere sådanne emner med unge fra netop de områder; unge fra Armenien, Tyrkiet og Georgien gik ivrigt i gang med planer for Nagorno-Karabakh-konflikten, mens Rusland og Ukraine snuppede en kop kaffe sammen i pausen. 

VU’s internationale frihedskamp
VU laver allerede rigtig meget konflikttransformerende arbejde. Når vi rejser ud og hjælper med afholdelse af demokratiske valg i de tidligere USSR-lande eller gennem de DUF-projekter, vi laver i blandt andet Libanon, er vi netop med til at skabe en positiv udvikling i samfundet og hjælpe andre unge med at kæmpe for de liberale værdier som ytringsfrihed, frihed fra religiøs forfølgelse eller privat ejendomsret.

Somme tider glemmer vi i kampen mod Helle og Johanne, at der i lande relativt tæt på os, er unge, der kæmper mod stærke antidemokratiske kræfter, korruption eller undertrykkelse. Men gennem det internationale arbejde i VU har frivillige og aktive liberale i Danmark mulighed for at komme ud og hjælpe  unge i andre lande, mens de samtidig udvikler sig personligt og fagligt. Så går du og drømmer om at lave aktiviteter i en særlig region, enten gennem VU’s eksisterende projekter eller måske et helt nyt sted, så tag fat i Sara Rønning-Bæk – det er bare at komme i gang!

Det kan give helt nye perspektiver til VU-arbejdet at se og opleve, hvordan andre unge arbejder med politiske kampagner; Tyrkiet og Armeniens repræsentanter arbejdede eksempelvis sammen om at lave en aktion, hvor der skulle sendes drager over den bevogtede grænse mellem landende. I planlægningen af aktionen blev diskuteret, at man skulle huske at have ekstra drager og megafoner med, samt at man skulle sikre sig, at ingen blev skudt og dræbt af soldater under aktionen. Bare en flyrejse væk til landet, hvor mange af vores venner fra studie og arbejde kommer fra, ændrer planlægningen af det politiske arbejde dramatisk.

Lidt om IFLRY
International Federation of Liberal Youth (IFLRY) er en liberal paraplyorganisation, som repræsenterer både nationale og regionale liberale organisationer såvel som studenterorganisationer verden over. Organisationen blev startet efter anden verdenskrig af liberale verden over,  som ville kæmpe for at forhindre en gentagelse krigens undertrykkende regimer. Organisationen repræsenterer over 90 forskellige organisationer på nuværende tidspunkt. IFLRY arbejder for at understøtte medlemsorganisationernes arbejde gennem seminarer, konferencer, kurser og lignende aktiviteter. Formanden Christian Scharling var, før sin indtræden i formandsskabet, aktiv i Radikal Ungdom, der også er medlemmer. Næstkommende arrangement bliver generalforsamlingen til oktober.