Det mistænkelige fald i kriminalitet

“Vi vil ikke finde os i det. Vi vil den vold til livs,” sådan lød ordene fra en alvorlig statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) 2. nytårsdag 1997 – Og det med god grund.

I månederne forinden Nyrups udtalelse var medierne flydt over med beretninger om grov vold, voldtægter og overfald – Og SR-regeringen blev konsekvent beskyldt for at være for blid over for voldsmændene og for ligeglad med ofrene.

I alt blev der under Nyrup gennemført 29 ændringer af straffeloven i årene 1994 til 2001. Højdepunktet skal findes i perioden 2000-2001, hvor hele 13 ændringer af straffeloven blev vedtaget. Og da Fogh-regeringen trådte til, ville den også lege med: Straks efter valgsejren gik justitsminister Lene Espersen i gang med sin ”voldspakke”, der hævede straffen på specielt voldskriminalitet markant. Siden skulle to tredjedele af alle de ændringer af straffeloven, som VK-regeringen foretog, få karakter af stramninger.

Og stramningerne kan mærkes. Når “Thi kendes for ret” læses op i landets retssale, så er straffen der følger efter blevet længere set over en bred kam. Sidste år slog vi endda Danmarksrekord i straf: I alt idømte domstolene 6.105 års fængsel i 2013. Aldrig før er kriminelle herhjemme blevet idømt så meget fængsel, som det skete sidste år.

Men det er ikke en nyhed man kan læse sig til på EB.dk, BT.dk eller blot i medierne generelt. Her ser vi stadig det samme som Nyrup gjorde i 1997: Medieberetninger i flæng om vold, voldtægter og overfald. Men selvom antallet af medieberetninger om kriminalitet dengang og i dag forekommer at være ens, så er historien om faktisk og virkelig kriminalitet i samfundet (heldigvis) en anden.

anmeldelser

For der er udbredt enighed om, at niveauet af kriminalitet (her med specielt henblik på straffeloven) i Danmark generet er faldende, og har været det siden 1990’erne.