Jeg er liberal fordi…

Jeg er liberal, fordi jeg mener, at frihed er det vigtigste i livet. Frihed til at leve livet, som du mener det skal leves – så længe du ikke forhindrer andres frihed. Altså: Hvis jeg gerne vil leve af røde bøffer og god rødvin, så skal staten ikke blande sig i det. Hvis jeg gerne vil ryge hash, så skal staten ikke blande sig i det. Og hvis jeg ikke vil leve længere, så skal staten heller ikke blande sig i det. For ingen ved bedre end mig, hvordan jeg skal leve mit liv. Mennesket er ikke statens ejendom, og derfor ikke statens at bestemme over. Staten eksisterer nemlig ikke for at belære os om, hvordan vi skal leve vores liv. Staten eksisterer for at beskytte vores grundlæggende frihedsrettigheder, rettigheder såsom ejendomsret, ytringsfrihed og boligens ukrænkelighed.

Jeg er liberal, fordi jeg ikke er bange for ulighed. Lighed for loven og ikke mere. Et samfund hvor alle er ens og lige, ville være forfærdeligt kedeligt og ikke mindst umuligt: Der er altid nogen, der er klogere, smukkere, sjovere og bedre end dig – vi kan aldrig blive lige. For tiden har både politikere og medier et fanatisk fokus på lighed, og der måles og måles på gini-koefficienten. Ulighed forsøges fx forhindret ved hjælp af topskatten. En skat, der betyder, at mennesker der er dygtigere og mere hårdtarbejdende, straffes med en højere skattesats. Er det retfærdigt? Margaret Thatcher sagde i 1990 denne sætning i det britiske parlament, da talen faldt på ulighed: He would rather the poor were poorer provided the rich were less rich.” I min optik forklarer det citat bedst, hvorfor ulighed ikke nødvendigvis er noget, vi for alt i verden skal undgå.

Jeg er liberal, fordi jeg mener, at det enkelte menneske har ansvaret for sig selv. Hvis du ikke vil tage ansvar for dit eget liv og din egen skæbne, hvem skal så? Den stadigt voksende danske velfærdsstat fordrer en uselvstændighed og et ansvarsfralæggelse af eget liv, som jeg ikke tror, er sund for nogen.

Jeg er liberal fordi et liberalt samfund for mig, er det mest retfærdige, lykkelige og frie samfund.