Et levn fra fortiden

Planloven er et levn fra fortiden, hvor tingene gik langsommere, og enhver provinsby var i vækst alle steder i landet. I dag er billedet et andet, små landsbyer er i forfald, provinsbyerne har stribevis af butikker tomme, og Københavnsområdet skal have plads til at udvide.

Planloven, som blandt andet regulerer by- og landzoner, er i dag langt fra tidssvarende. Det kan derfor ikke komme som en overraskelse, at landets borgmestre uanset partiskel mener, at loven kræver en gennemgribende renovering. Planlovens retningslinjer giver ikke meget spillerum lokal selvbestemmelse, der derfor skaber stor frustration for de lokale politikere.

Adskillelsen mellem folketinget og landets øvrige folkevalgte har aldrig været større. Sådan kan opfattelsen være, når man læser KL’s seneste historie. Her svarer 88 % af landets borgmestre, at planloven bør revideres, mens 81 % mener, at væksten i kommunerne afhænger af at have en moderne og tidssvarende lovgivning.

Her er det især kapitel 2d, som giver lokalpolitikerne grå hår i hovedet. Kapitlet indeholder retningslinjer for placeringen af ejendomme med butiksformål. I planloven er det således kun Københavnsområdet og Aarhus, som har mulighed for at lave centre uden for selve bymidten. Dette er landets vækstkommuner meget triste over, da de anser det for at være en gylden mulighed for vækst.

Tilsvarende er borgmestrene trætte af at skulle afvise nye vækstvirksomheder, som beklageligvis må flytte, da planloven ikke tillader deres tilstedeværelse. Dette gælder også solcelleanlæg, som betegnes som industrianlæg og derfor skal placeres i industrizoner.

Alle problemer som kunne afhjælpes med en ny og forbedret planlov – så hvad venter vi på?