Jeg er liberal fordi…

….. Jeg bliver sur og arrig over, at jeg ikke selv må bestemme over mit eget liv.

Jeg er mange gange blevet mødt med holdningen om at liberale er onde mennesker,  der går i nålestribede jakkesæt, hader gamle mennesker og spiser kattekillinger til morgenmad.
Meeeeeeen det passer jo ikke helt. I min optik bliver de liberale aldrig de onde, det er aldrig dem, der vil tvinge en hel befolkning til at gøre noget eller have samme holdning. Mig bekendt et det kommunisterne, der gør det. Bare fordi jeg mener, at den arbejdende skal høste frugten af sit arbejde, så mener jeg jo ikke, at Lise med brækket ryg og stress bare skal overlades til sig selv.
De, der har brug for hjælp, skal have hjælp, længere er den ikke.

Lige nu er Danmark et land, hvor det for mange kan betale sig IKKE at gå på arbejde. Vi har ganske enkelt indrettet vores system sådan, at der er personer, hvis økonomiske gevinst ved at arbejde er mindre, end hvad de kunne have fået ved at være på kontanthjælp. Det er et reelt problem. Vi ved, at flere fravælger at arbejde, fordi det ikke kan betale sig, og det mener jeg ikke kan være rigtigt!
Et samfund skal hylde de, der arbejder, og ikke skabe incitamenter til at lade være.

Jeg er også liberal fordi jeg selv vil bestemme.

Jeg vil selv bestemme, om jeg vil spise to poser vingummibamser til aftensmad, og jeg vil selv bestemme, om jeg spiser dem foran tv’et, Dan Jørgensen!

Den måde lovgiverne til stadighed opfinder og indfører nye afgifter, der skal skræmme os væk fra Haribo og sodavand, har blot fået danske firmaer til at flytte til udlandet (for vi har jo så mange arbejdspladser…..) og fået os danskere til at tage over grænsen efter den billige sodavand.
Skiftende regeringers forsøg på at gøre os sunde har været en fiasko og viser, at man ikke skal forsøge at tvinge danskerne til at ændre livsstil.

En anden ting, jeg gerne vil bestemme over, er min død. Aktiv dødshjælp er nok en af de vigtigste sager for mig.  At man skal rejse til udlandet for at få en værdig død, er forrykt! Der er flere lande omkring os, hvor borgerne har mulighed for gøre brug af både aktiv og passiv dødshjælp, uden at det har resulteret i en glidebane. Når mennesker, der lider af kroniske sygdom, der gradvist gør dem mere og mere hjælpeløse og blot har et ønske om at forlade livet på en værdig måde, men der fra statens side bliver sagt nej, kan det få mig helt op i det røde felt!

Jeg er altså liberal, fordi det skal kunne betale sig at gå på arbejde, og fordi jeg selv er den bedste til at bestemme over mit eget liv.

Derfor er jeg liberal.