Svar fra liberalisterne

Den 25. september kunne man i Politiken læse avisens opinionsredaktør, Per Michael Jespersen, forholde sig kritisk til den liberalistiske tilgang til velfærdssamfundet. I debatindlægget stiller han fem spørgsmål, som liberalisterne aldrig svarer på. 

De fleste af os liberalister ønsker ikke udlicitering for udliciteringens skyld, snarere tværtimod. Vi ønsker udlicitering og privatisering, når det er mest effektivt, når det er det, som er det økonomisk rationelle valg. Vi ønsker skattesænkninger, fordi vi mener pengene har det bedst i borgernes hænder og ikke som tal i bureaukraters og politikeres regneark.

Her er så fem svar til fem spørgsmål, som vi tilsyneladende aldrig stiller:

1) Hvorfor er Danmark blandt verdens rigeste lande?
For det første skal man huske, at hvis vi går omkring 60 år tilbage, så var Danmark, med sin meget liberale og åbne økonomi, allerede blandt de rigeste lande i Europa. Vi havde på daværende tidspunkt nogen af verdens laveste skatter, og en, relativt set, ureguleret økonomi.

Vi har i dag en offentlig sektor, som er tæt på at være uholdbar – men der er en betydelig grund til, at vi stadig kan se os som verdens rigeste lande, nemlig nordsøolien. På samme tid som den hvert år giver et betydeligt milliardbeløb i skatteindtægter, langt mere end hvad topskatten indbringer, så har den også været med til at give Maersk finansiering til sine andre virksomheder, som har gjort det til Danmarks største selskab.

Hvis olien forsvandt i morgen, mon ikke Danmark ville ryge hurtigt ned af listen over rigeste lande?

Desuden kan det tilføjes, at vi falder nedad på listen over verdens rigeste lande, netop grundet ”et en stor offentlig sektor og et højt skattetryk”. Dermed tyder det på, at vi ikke kan blive ved med at sige, vi er blandt verdens rigeste lande – uanset hvad!

2) Hvorfor har vi verdens højeste sociale mobilitet?
Ifølge OECD ligger Danmark i bunden, når det gælder om at bryde den sociale arv. Andre undersøgelser viser, at hvis man vokser op i et miljø, hvor der er en tendens til at være på offentlig forsørgelse, så er der en meget stor sandsynlighed for, at man selv ender i samme situation. Derfor har vi IKKE verdens højeste sociale mobilitet.

3) Hvorfor er Danmark et af verdens bedste lande at blive født i?
Som gældende ved svaret på første spørgsmål var det også tilfældet før velfærdsstatens etablering. Vi er et land med lav kriminalitet, ingen frygt for krig eller terror og har dermed er landets borgeres sikkerhed basis for, hvorfor Danmark er et af verdens bedste at blive født i.

4) Hvorfor er vi verdensmestre i tillid?
Traditionen omkring tillid stammer fra mange år tilbage. Kigger vi på efterkommere af skandinaviske indvandrere i USA, har de også her en højere grad af tillid end den gennemsnitlige befolkning.

I Danmark virker det næsten som om, at vi er ved at miste tilliden til hinanden. Tilliden til en organisation som SKAT er kraftigt faldende, vores tillid til de folkevalgte er faldende, og mange kan jo spørge sig selv, når man ser en politibil køre forbi, om man da føler sig tryg, eller frygter man at blive stoppet og få en bøde for eller anden mindre forseelse. Velfærdsstaten skaber ikke nødvendigvis tillid – tilliden gør det muligt at have en velfærdsstat. Og denne tillid er udstrakt til sit yderste.

5) Hvorfor er vi verdens lykkeligste folk?
At vi er verdens lykkeligste folk er nærmest blevet et mantra, som går igen og igen i den danske medieverden. Desværre hviler den på et forkert grundlag. I undersøgelsen som der henvises til, ligger vi, målt på generel livstilfredshed, i toppen – men når samme respondenter bliver spurgt, om de var lykkelige i går, falder vi langt, langt ned af listen.

Og hvis vi er verdens lykkeligste folk, hvorfor er vi så også blandt de lande i verden, hvor flest unge døjer med psykiske problemer og ender på lykkepiller og har en af verdens højeste selvmordsrater?