Regeringen svigter patienterne

Siden den socialdemokratiske regering trådte til, har der været ført en ideologisk kamp imod privathospitalerne. Målet for den socialdemokratiske sundhedspolitik virker ikke længere til at være at sikre den bedste pleje, men i stedet at gøre den offentlige sektor størst.

Tilbage under VK-regeringen blev der indført behandlingsgaranti. Hvis det pågældende offentlige sygehus ikke kunne yde behandling inden for en gældende periode, ville man blive tilbudt behandling i en anden region eller på et privathospital. Det har socialdemokraterne afskaffet.

Forfejlet diagnosegaranti
Til gengæld har regeringen indført udredningsgaranti, den kan vi også kalde for diagnosegaranti. Det betyder på helt almindeligt dansk, at du har garanti for at vide, hvad du fejler inden for en given periode. Den lader vi lige stå et øjeblik. I stedet for en garanti for at blive behandlet, har du nu en garanti for at vide, hvad der er galt. Der er helt sikkert mange patienter, som er lykkelige over, at de nu kan vide, hvorfor de har smerter – så må behandlingen komme på et senere tidspunkt.

Diagnosegarantien ville være en fantastisk idé, hvis den var koblet sammen med behandlingsgaranti, men enkeltstående og som erstatning er det en hån.

Hvis regeringen ønskede at lade privathospitalerne tage over, specielt der hvor de kan gøre tingene mere effektivt, så ville behandlingsgarantien stadig kunne eksistere. Desværre vil regeringen ikke lade privathospitalerne hjælpe til. Desværre insisterer socialdemokraterne på, at det kun er de offentlige hospitaler, som skal udføre opgaverne – også når de klart ikke gør det bedst og billigst.

Socialdemokraternes ideologiske hetz imod privathospitalerne skader os alle sammen. Vi kunne give langt flere langt bedre behandling, hvis blot de røde ikke var så forskrækkede for alt, der ikke er direkte i det offentliges hænder.

Det ser dog ud til, at der skal et folketingsvalg til, før vi får en rationel og solidarisk sundhedspolitik.