Frihedsberøvelse i sundhedsvæsenet

I Danmark bliver der født børn, som har fået hjerneskader eller hæmmet vækst grundet deres mors alkoholmisbrug. Risikoen for en fremtid præget af handicap og andre skader, er markant større ved børn, som har ligget i en alkoholikers mave. Det er elementer, som ikke bidrager positivt til vores sundhedssystem, tværtimod påvirker det sundhedssystemet negativt.

Historien går højt, når man debatterer frihedsberøvelse, og lige meget i hvilken sammenhæng ordet optræder i, så er det noget, vi liberale må tage stærkt afstand fra. Vi tror på et samfund, hvor der ikke er nogen, som skal tvinges til noget i mod deres vilje. Vi skal i sundhedsvæsenet have så lidt tvang som overhovedet muligt. Vores største ønske for os selv er vores frihed – ordet frihed ligger øverst på vores prioriteringsliste.

I de senere dage har man så kunne læse om, hvordan Folketinget har et flertal, som vil tvangsindlægge gravide mødre. Argumenter, som taler for, er, at der er tale om barnets fremtid. Fremtiden for barnet vægter langt højere end morens frihed.

Venstre støtter op om forslaget, og spørgsmålet er så, om vi kan støtte op om forslaget på tros af vores liberale status.

Det, man ønsker, er, at man skal have mulighed for at kunne tvangsindlægge mødre, som lider af et misbrug, som er til skade for eget barn. Som situationen er i dag, kan man lave en frivillig aftale med sygehuset om, at man skal have hjælp til sit misbrug. Men hvis livet bliver for surt, og der ikke er nogen mulighed for at kunne indtage en kold øl på sygehuset, kan man med utrolig kort varsel blot fraskrive sig aftalen og gå sin vej. Det betyder, at fostret bliver udsat for den samme overlast, som før moren fik hjælp til sit misbrug.

En tvangsindlæggelse vil i dette her tilfælde sikre, at barnet får hjælp til at blive sund og rask. Det skal så ske på bekostning af morens frihed og selvbestemmelse.

Men hvad er det, vi ønsker som samfund? Er det, at vi giver friheden til den alkoholiserede mor med et fostret i maven? Eller er det i stedet, at vi sikrer en kommende skatteyder de bedste muligheder i livet? Sørger for, at den person ikke lider af de bivirkninger, der kommer som følge af ens mors misbrug.

Spørgsmålet om hvad der er liberalt eller ej, er svært at svare på. Det er svært at svare på, om det samfundsøkonomiske vægter højere end en alkoholiseret mors frihed. Misbruget skader barnet og fratager dermed hans eller hendes frihed. Selvom barnet ikke skulle have et ord indført.