Generalforsamling i VU Haderslev

VU Haderslev afholdte den 6. februar konstituerende bestyrelsesmøde, hvor strategien for det kommende år blev fastlagt. Til bestyrelsesmødet havde VU Haderslev inviteret Christoffer Lilleholt for at supplere den nyvalgte bestyrelse i konstitueringen. Motiverede og fulde af gejst tog de fat i forskellige lag af foreningsarbejdet for at finde det potentiale, der ligger til grund for et stærkere VU Haderslev.

I løbet af aftenen blev det klart, at fokus for foreningen ville være at få vendt tendensen fra inaktive til langt flere aktive medlemmer på medlemslisten. Hertil blev der diskuteret metoder til at udnytte det netværk, hvert enkelt bestyrelsesmedlem har, så man ikke bare famler i blinde, når der nytegnes medlemmer. Helt konkret ville bestyrelsen til hvert møde liste en række personer i deres netværk op, som de vil tage kontakt til og forsøge at trække med til det næstkommende arrangement. På denne måde ville bestyrelsen få et overblik over, hvilke tråde der trækkes i, og hvordan arbejdsopgaven er fordelt, så medlemshvervningen bliver mere organiseret. Målet for VU Haderslev blev 40 betalende medlemmer til næste generalforsamling.

Bestyrelsen blev enige om, at den strukturerede mentalitet skal føres videre til afholdelsen af totalkampanger. ”I stedet for blot at uddele en hel masse materiale uden nogen egentlig effekt, vil vi sætte fokus på at bruge de allerede eksisterende forbindelser, vi har, så VU ikke kun introduceres for dé, der tilfældigt møder op til introoplæggene af interesse, men så der her også åbnes op for den del af vores netværk som har en politisk interesse”, siger formand Casper Olofsen.

Med henblik på de kommende arrangementer havde VU Haderslev som et klart mål at udnytte det netværk, som den nystiftede paraplyforening, VU Syd- og Sønderjylland, åbner op for. Herigennem kan der stables langt større arrangementer på benene for at garantere en vis aktivitet i form af deltagerantal. Derudover skal VU Syd- og Sønderjylland også bruges til at promovere VU Haderslev og styrke forholdet til de omkringliggende foreninger, så man kan udnytte dynamikken i at have en venskabsforening.

Altså er anbefalinger fra VU Haderslev at udnytte sit netværk, sætte sig klare mål og genopfinde, men også videreudvikle, klassiske koncepter såsom totalkampagner og uddelinger og tilpasse dem målet.