Nytårstale: Endnu et år med en (a)socialdemokratisk regering

2014 har på mange måder desværre været et socialdemokratisk år, eller rettere, regeringen har opført sig uansvarligt og asocialt.

Vi har stadig verdens største offentlige sektor, og her fører regeringen en retorik om at et udgiftsstop vil føre til sociale massegrave – også selvom den selv har gjort det og mere til i mange af landets kommuner. Massegravene er endnu ikke set endnu.

Regeringen har ikke arbejdet for at forøge beskæftigelsen og integrere de langtidsledige på arbejdsmarkedet. I stedet for har socialdemokraterne pustet mere liv til bålet af afgifter som langsomt brænder under vores konkurrenceevne og vores virksomheder.

Og sundhedspolitisk har regeringen heller ikke gjort det bedre. Socialdemokraterne fremhæver sig selv som de ansvarlige der, men kunne ikke være længere fra det. I stedet for at sikre bedst mulig behandling til flest mulige, fortsætter regeringen sin krig imod privathospitalerne – også selvom disse kan udføre mange operationer og behandlinger billigere og bedre end de offentlige hospitaler.

Vi har haft et år med en socialdemokratisk regering, hvis eneste eksistensformål efterhånden viser sig at være at forsvare velfærdsstaten for velfærdsstatens skyld fremfor at gøre dét, som er bedst for Danmark og os, der bor her.

Venstrefløjen fører en diskurs, hvor offentligt forbrug er lig med velfærd. Det er det ikke.

Velfærd er, hvor godt vi har det i vores hverdag, ikke hvor mange penge kommuner og stat ineffektivt smider til højre og venstre. Når det offentlige opkræver skat fra borgerne, er der en forpligtelse til at forvalte de penge hensigtsmæssigt og effektivt – det er desværre langt fra tilfældet. Pengene har det bedst i borgernes lommer – for borgeren ved bedst, hvordan de gør ham eller hende lykkelig.

I 2015 håber jeg på en ny regering, en regering som fører en stærk liberal politik. Der skal ikke længere være fokus på staten men i stedet borgerne i landet. Vi skal indse og gøre det klart, at det offentlige er her for os – vi er her ikke for det offentlige. Vi har haft endnu et år, hvor det desværre ikke har været sådan.

Der skal sættes gang i økonomien, og vi skal sørge for, at der ikke længere er mennesker i stand til at forsøge sig selv, som sidder passivt tilbage på overførselsindkomst. Alt for mange mennesker har for ringe gevinst ved at tage et arbejde – det er et tegn på de gode, socialdemokratiske intentioner, som har skabt et system som er gået for vidt.

Vi skal have skabt et samfund, hvor virksomheder og organisationer ikke længere bliver kvalt af afgifter, regler og regulativer. Det offentlige er her for dem og os – vi er der ikke for det offentlige.

Vi skal have sikret at alle dem, som ikke kan, men gerne vil, får muligheden for at bevæge sig i samfundet. De, som godt kan, men ikke vil, de, som er drevet af dovenskab og apati – det er de asociale, det er de grådige, og de skal sparkes i gang. At hæve de overførselsindkomsterne gavner dem ikke – det er i beskæftigelse, at mennesket bedst bliver integreret i samfundet. Vi skal have et velfærdssamfund – ikke en velfærdsstat.

Vi skal skabe et bedre Danmark i 2015, end det vi havde i 2014 – Danmark er på rigtigt mange måder et dejligt land, men der er meget som kan gøres bedre.

Godt nytår!