Nytårstale: Kan nordsøolien redde finanserne?

Når vi ser tilbage på året, der er gået, ser vi, hvor ufatteligt lidt der er sket på det skatte- og finanspolitiske område. Det ville være synd at kalde 2014 for et skelsættende år, hvor vi oplevede nye reformer, som kan skabe den tiltrængte vækst, vores økonomi har brug for. I stedet blev det et spildt år, hvor vi ikke så nogle reformer af nogen art, hverken skatte- eller finanspolitisk.

Svingdøren i skatteministeriet har ikke stået stille, da vi har oplevet at have hele 3 nye skatteministre i løbet af året. Først Jonas Dahl (SF), så Morten Østergaard (R) og nu Benny Engelbrecht (S). Dette er en af grundene til, at vi ikke har set nogle nye reformtiltag på det skattemæssige område. Ministrene og deres embedsværk har simpelthen ikke fået arbejdsro, fordi regeringstoppen foretager den ene panikløsning efter den anden.

2014 var året, hvor det store tema var, hvordan vi beskatter de multinationale virksomheder og sikrer, at de betaler deres del til samfundet. De multinationale selskaber skal naturligvis overholde reglerne ligesom alle os andre, men det er ikke en særlig gunstig debat. I stedet skal vi tage fat i diskussionen om, hvordan vi får flere virksomheder til landet. Det er dét, der virkelig vil rykke noget for dansk økonomi.

Vi bør starte reformerne, der minimerer virksomhedsbeskatningen og andre udfordringer, så vi kan tiltrække flere multinationale virksomheder og investeringer til landet.

2014 var året, hvor denne regeringens mest uforsvarlige finanslov blev vedtaget. Den indeholder ingen privat jobskabelse eller reelle vækstinitiativer. Der er ellers meget at tage fat på, da 2015 byder på en del udfordringer for dansk økonomi: Lavvækst, arbejdsløshed, strukturelle udfordringer på længere sigt, en for stor offentlige sektor og ikke at mindst et tårnhøjt skattetryk.

Hele grundlaget for finansloven er smuldret væk, siden den blev vedtaget i november måned.

Regeringen regnede med en vækst i BNP på 2 %, da man vedtog den, men allerede nu har man sænket dette skøn til 1,4 %. Dette medfører, at man mangler op til 7 mia. – men det stopper ikke her.

Regeringen har en urealistisk forventning om, hvad nordsøolien kan indbringe i statskassen, da de regner med en pris på 110 dollars pr. tønde. I dag ligger prisen nede under 60 dollars pr. tønde, og der er ikke nogle klare tegn på, at den vil stige til det niveau, regeringen regner med.

Denne finanslov spilder et helt år, hvor vi kunne have lavet reformer, der kunne have gavnet vores økonomi – i bedste fald. I værste fald skaber den store problemer, som den skubber frem til efter næste folketingsvalg.

Regeringen lægger altså en bombe under den danske økonomi ved at være uansvarlig – men vi får først konsekvenserne at se i næste regeringsperiode.

Derfor bliver udfordringerne i de kommende år ekstra svære. Vi får mindre vækst og øger vores gæld, mens vi bruger løs af penge, vi ikke har, på velfærdsforbedringer, som ikke vil kunne mærkes nævneværdigt.

Der må gøres noget, og det må gøres i de kommende år. Uheldigvis har den nuværende regering vist, at de ikke tør tage fat på de reformer, der skal laves, og slet ikke når vi er i et valgår.

En ny regering må derfor påbegynde reformer, der omlægger, sænker og forenkler skattesystemet, for det skal bedre kunne betale sig at tage og skabe flere arbejdspladser i Danmark.

Derfor skal en ny Venstreledet-regering arbejde bl.a. på at fjerne topskatten og indføre et højere bundfradrag.

Vi skal ikke hægtes bagud, vi skal være klar på morgendagens udfordringer ved at gøre os klar i dag.
Vi når ikke alt det på ét år, men lad os tage de første skridt i den rigtige retning – en mere liberal retning.

Lad 2015 derfor blive året, hvor vi starter den udvikling, der gør Danmark mere rigt og frit.
Lad 2015 blive en ny start for Danmark og dansk økonomi.

 

Godt nytår til jer alle.