Reportage: British Embassy Copenhagen

25 engagerede, internationalt interesserede unge var tirsdag på besøg på den britiske ambassade til en snak med ambassadøren, Vivien Life. Allerede inden vi kom ind, stod det klart for en del, hvad vi kom til at snakke om, for sikkerhedsopbuddet var en action-thriller værdig; sluser, kropsvisitering, pigtråd, 2 cm glasruder og ingen elektroniske apparater tilladt var bare noget af det, der mødte os i indgangen.

Vivien Life, ambassadøren, gav først et indblik i ambassadørarbejdet. Hun lagde afstand til Rufus Gifford og mente, at arbejdet skal bestå af meget mere politisk interessevaretagelse og virksomhedsaftaler. Hendes arbejde består hovedsageligt i at prøve at påvirke den danske regering og partierne, for en eventuel støtte til forskellige forslag fra UK. Derudover er der et helt sekretariat for erhvervsinteresser på ambassaden.

Storbritannien står overfor et meget usikkert parlamentsvalg, hvor de muligvis kan stå overfor en koalitionsregering, hvilket er meget sjældent for Storbritannien. De traditionelle partier Labour og Conservative Party ser ikke ud til at kunne danne flertal alene og bliver nødt til at inddrage hinanden eller det indvandre- og EU-kritiske parti UKIP.

En EU-skepsis fra både UKIP, interne medlemmer og befolkningen presser David Cameron. Han har lovet en folkeafstemning i 2017, men om den vil omhandle hele medlemsskabet af EU eller kræve bare mindre EU er uklart på nuværende tidspunkt. Der er stor skepsis i hele befolkningen overfor EUs indflydelse på staten og samfundet, hvor Storbritannien, ifølge ambassadøren, implementerer mere, end de burde.

I fremtiden vil vi gentage denne måde at diskutere udenrigspolitik på, og i skrivende stund bliver der taget kontakt til flere ambassader for besøg.