Stop overvågningshysteriet

Cirka hver anden dansker ønsker nu øget overvågning i de danske gader, på internettet og via telefonerne ovenpå de seneste terrorhandlinger i København, og lysten til mere overvågning er i dansk politik og blandt den danske befolkning større end nogensinde før, uanset hvilken side af den politiske midte man kommer fra. Det er klart, at når terroren netop har ramt Danmark, og terrortruslen fortsat lurer ude i fremtiden, så øges lysten til at barrikadere sig og kigge under alle danskeres dørtærskler, hvis bare man har den mindste mistanke om, at de vil andre ondt. Det er bare ikke den rigtige løsning.

Nogle mener, at øget overvågning skaber yderligere tryghed. Vi mener, at det i udgangspunktet er moralsk forkert at overvåge folk. I VU værner vi om de grundlæggende liberale frihedsrettigheder: Retssikkerheden, retten til privatlivets fred samt den private ejendomsret. Det er principielt forkert, når folk kan blive overvåget uden dommerkendelse. Det er moralsk forkasteligt, at man ikke valgfrit kan have lov til at skrive noget i en e-mail eller en sms uden sikkerheden om, at der muligvis er andre, som læser med, og der er noget grundlæggende forkert, når basale frihedsrettigheder sættes ud af spil. Der snakkes så hyppigt i de danske medier om de danske værdier, og der er en bred enighed om, at der er tale om disse frihedsrettigheder, og derfor virker det selvmodsigende, at man nu ønsker at gå på kompromis med dem. Uden disse værdier og frihedsrettigheders ukrænkelighed vil vi komme til at leve i et langt fattigere Danmark.

Helt fundamentalt er et samfund proppet med overvågning et samfund, der beror på mistro og manglende tillid til den enkelte borger – og her er der netop ikke tale om enkelte radikaliserede ekstremister, men til alle danskere generelt. Et liberalt samfund er forankret i idéen om at give hver enkelt borger sin egen frihed og mulighed for at stræbe efter og realisere sine egne mål. Denne frihed krænkes og indskrænkes, hvis der kan overvåges uden dommerkendelse.

Undersøgelser viser desuden, at øget overvågning ikke hjælper. Det har simpelthen nærmest ingen reel effekt. Det eneste, overvågning egentlig giver, er falsk tryghed. Vi får ikke færre ekstremister i det danske samfund ved at overvåge nogle, vi måske tror, kunne have en risiko for at være i farezonen. Til gengæld kommer vi til at spilde en masse ressourcer på at kigge uskyldige mennesker over skulderen.

Det har også ført til, at man i sommeren 2014 valgte at droppe sessionslogning i Danmark – altså den særlige danske internetovervågning som blev indført i 2007. Grunden var, at det var frygteligt ineffektivt i kampen mod kriminalitet og terror. Det er under ét år siden, at man indså dette i Justitsministeriet, og alligevel er netop dét nu, hvad mange politikere og borgere vil tilbage til. Det er uovervejet, det er irrationelt som et produkt af frygt, og det er penge og ressourcer, som ryger direkte ud ad vinduet og kunne være brugt langt mere konstruktivt.

Derfor synes vi, at politikerne på Christiansborg skal stoppe deres overvågningshysteri, og de bør i stedet se på andre muligheder som en bedre integrationsindsats og bedre social inklusion af de grupper, som føler sig sat udenfor samfundet. Det sker ikke ved at indføre kursus i danskhed, det sker ved at indvandrere bliver en del af det danske civilsamfund. Ekstremismen kommer ikke som følge af en brændende kærlighed eller tilknytning til religion. Ekstremismen kommer af et had og en vrede på det omgivende samfund. En håbløshed og en opgivenhed. En manglende følelse af inklusion og identitet. Dét er, hvad de ekstremistiske miljøer tilbyder de unge, som efterfølgende ender som potentielle terrorister. Men det er kun, fordi de ikke har følt, at det etablerede civilsamfund er kommet ekstremisterne i forkøbet og har leveret et bedre tilbud.

Derfor skal vi droppe tankerne om øget overvågning og enorme informationsindsamlinger. Det er grundlæggende moralsk forkert, og det nytter heller ingenting. I stedet skal vi koncentrere vores kræfter om at styrke integrationen i Danmark. Det er her, vi finder de langsigtede løsninger fremfor overvågningens lappeløsninger og falske tryghed.