Afskaffelse af retsforbeholdet

Indlægget er udtryk for skribentens egne holdninger

Tirsdag d. 17. marts indgik Venstre en aftale med regeringen, Det Konservativ Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Hensigten er at omdanne vores retsforbehold til en tilvalgsordning. Man kunne nemt undre sig over, hvad der egentlig er op og ned i denne aftale, og hvorfor er det kun netop disse fem partier, som ønsker at sikre danskernes frihed og tryghed?

Vi har længe vidst, at retsforbeholdet skulle ændres eller afskaffes, derfor har medierne været fyldt med debat om netop dette emne. I den debat har det europæiske politisamarbejde, Europol, været det helt centrale. Med retsforbeholdet vil Danmark nemlig ryge ud af samarbejdet og dermed være et nemt mål for terrorister, pædofile og menneskehandlere. For mig er det klart, vi skal sætte hårdt mod hårdt. Vi skal værne om Danmarks og danskernes tryghed og derfor bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet med et stærkt europæisk politisamarbejde. Med en tilvalgsordning får vi ikke EU’s flygtninge- og asylpolitik listende ind ad bagdøren, som Morten Messerschmidt og DF fejlagtigt påstår. I den aftale, som partierne indgik tirsdag den 17. marts, har partierne fravalgt retsakterne, der omhandler asyl- og flygtningeområdet. Ligesom de også har givet samtlige partier bag aftalen en såkaldt vetoret over retsakterne, som vedrører asyl- og indvandringsområdet. Så hvis Morten Messerschmidt virkelig ønskede, at EU’s fælles flygtningepolitik ikke skal komme ind ad bagdøren, så skulle han og DF tage ansvar og  have tilsluttet sig aftalen. Nu er det op til Venstre at sikre, at disse områder fortsat er et dansk anliggende. Heldigvis har Venstre allerede udtalt, at partiet ikke vil lægge stemmer til, at flygtningetpolitikken bliver europæisk anliggende. Denne mulighed havde DF også haft, hvis de have taget et medansvar og indgået i aftalen.

DF  har ikke været en del af forhandlingerne, da de ikke mente, at en tilvaglsordning ville være løsningen på problemet i forhold til retsforbeholdet. De kan ikke forstå, hvorfor vi ikke ”bare” laver en parallelaftale med EU, hvor vi indgår i Europol men på samme tid bibeholder vores retsforbehold. Sidst Danmark indgik en parallelaftale, tog det seks år at forhandle aftalen på plads. Lige nu har Danmark fire parallelaftaler, og vi har fået afslag på at indgå to. Det er altså ikke lige til at få en parallelaftale. Desunden vil det også stille Danmark udenfor indflydelse og Europol-samarbejdet indtil parallelaftalen eventuelt ville blive godkendt, hvilket vi ved af erfaring kan tage flere år. Man kan udfra ovenstående kun konkludere, at DF ikke ønsker at værne om Danmark og danskernes tryghed.

DF vil kæmpe i mod omdannelsen af retsforbeholdet indtil folkeafstemningen er overstået, og de vil uden tvivl komme med usaglige angreb imod tilvalgsordningen. Det bliver en kamp, som vi er nødt til at tage op. Vi kan ikke tillade dem at tale sådan en tilvalgsordning ned. Et nej til ordningen vil have katastrofale konsekvenser for Danmarks suverænitet. Derimod vil vi gøre Danmark til et mere trygt sted.

I kampen i mod DF og deres angreb kan vi passende starte med at stille spørgsmålene:

Hvorfor vil DF ikke tage et medansvar for danskernes sikkerhed, og hvorfor vil DF ikke sikre danskerne tryghed?