En dag i det multikulturelle samfunds tegn

Den 28. marts 2015 afholdt ideologi-, kultur- og religionsordfører, Joachim Koefoed, og flygtninge- og integrationsordfører, Camilla Søe, politikdag i Aalborg. Den overordnede problemstilling var, hvordan vi fremadrettet sikrer et velfungerende, multikulturelt og multietnisk samfund i Danmark baseret på liberale værdier, og hvordan vi løser udfordringerne med at integrere indvandrere og flygtninge på det danske arbejdsmarked. Som noget nyt var politikdagen tværpolitisk, og den bevægede sig både inden for politikområderne flygtninge og integration og kultur og religion.

Som første oplægsholder(e) var Kulturmødeambassadørerne inviteret. Tre vidt forskellige individer med ét til fælles mødte op; de var alle sammen ”bindestregsdanskere”, og de havde enten både en identitet fra deres hjemland og Danmark eller officielt set to nationaliteter. De var henholdsvis tysk-dansk, palæstinensisk-dansk og irakisk-dansk. De kunne hver især fortælle følsomme og pinagtige historier om sig selv, deres familier og deres vej til og opfattelse af det danske samfund. Både hvad angår sprog og kultur men i lige så høj grad den danske måde at håndtere nydanskere på – enten ved at integrere, assimilere eller segregere dem ind i det danske samfund.

Den anden inviterede oplægsholder, som nok må erkendes at være hovednavnet ved hele arrangementet, var Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg, som naturligvis var kommet for at fortælle om Venstres integrationspolitiske linje og deres udlændingeudspil, og om hvordan tonen og retorikken i debatten har udviklet sig i den senere tid. ”Medierne har gjort mig til ’bad cop’, mens Kristian (Jensen red.) er ’the good cop’”, fortæller Støjberg, der sagtens kan erkende, at der naturligvis er positive sider og historier i debatten, men at medierne bestandigt fokuserer på de utallige negative udmeldinger fra politikerne i stedet. Afslutningsvis i Støjbergs indlæg fik de 35 fremmødte VU’ere en meget indlevende fortælling om den yderst velkendte biograftur med Støjberg og hendes mand, hvor hovedpersonen ifølge hende selv blev chikaneret af nogle indvandrerdrenge.

Det næste punkt på dagsordenen var terrorangrebene i København. Efter den frygtelige episode den 14. februar har debatten floreret ustoppeligt om, hvordan vi løser problematikken om radikalisering og radikaliserede unge. Og netop derfor var folketingskandidat fra Venstre Sam Jalaei inviteret til at snakke om integration og overvågning for at skabe debat om emnet, netop grundet VUeres klare tendens til at veje den personlige frihed op mod overvågningssamfundet.

Afslutningsvis rundede journalist og foredragsholder Jeppe Søe dagen af ved at snakke om valgkampsretorik i forbindelse med indvandrerdebatten samt en mindre analyse af de politiske partier for øjeblikket.

Linjen for dagen var klar, men det kan være svært at svare på, hvordan vi sikrer et Danmark i en hastig multikulturel udvikling, og uanset hvornår og hvordan man udtaler sig i debatten, skal man gøre sig klart, at der er to sider af den politiske problemstilling. Det betyder også, at der ikke nødvendigvis er en gylden regel for, hvordan vi løser udfordringerne med at integrere indvandrere på det danske arbejdsmarked.