På besøg hos Estonian Defense League

Hjemmeværn på doping

Estland er NATOs østligste bastion og derfor også en af de mest truede lande i NATO og EU. Gennem de seneste år er Rusland for alvor begyndt at røre på sig. Konstant nye annekteringer med Krim og Østukraine som det seneste eksempel.

Som de sagde under oplægget hos Estonian Defense League: ”Putin er opdraget i KGB og troede på det sovjetiske system. Nu forsøger han at genskabe Det Nye Rusland”.  Putins geopolitiske ambitioner er ikke til at tage fejl af.

Truslen fra øst

Tidligere generalsekretær i NATO, Anders Fogh Rasmussen, har da også for bare en måned siden advaret om, at »Der er en stor sandsynlighed for, at han (Putin) vil gribe ind i de baltiske lande for at teste NATOs artikel 5«. Artikel 5 dækker ”musketer-eden” – altså hvis ét NATO-land angribes, har alle andre NATO-lande pligt til at forsvare den udsatte nation.

Truslen fra øst har derfor også spillet en altoverskyggende rolle i den estiske valgkamp. Esterne er de eneste i Europa, som lever op til NATOs krav om, at 2% af BNP skal gå til forsvaret. I Estland er frygten nemlig både reel og berettiget. Tilliden til NATO er dog stor – så længe at vesten ikke vil glemme Ukraine, ligesom det skete med Georgien. For så  bliver det Baltikums tur, frygter de.

Ulønnet arbejde – ren patriotisme

Estonian Defense League består af flere mindre afdelinger. Alt lige fra et hjemmeværn der kan agere altmuligmand i det offentlige rum, som vi kender dem fra Danmark, men også et frivilligt og ulønnet militær der tilbyder militær-træning med fuldt udstyr. Jo flere estere, der kan håndtere et våben, desto bedre er chancerne for, at de kan forsvare sig selv. Kvinder kunne selvfølgelig også melde sig til militærkorpset. EDL havde en kvindegruppe som i klassisk husmorstil stod for ting som madlavning og tøjvask til tropperne.

Freedom is never cheap!

Økonomisk set var de støttet af staten som en del af de 2% til forsvaret, men EDL handler også med ejendomme og er således landets 2. største ejer af land og bolig, kun overgået af den lutheranske kirke. Sammen med frivillige donationer giver det mulighed for en fornuftig basis for indkøb af nyt våben-udstyr.

Et andet aspekt i EDL’s arbejde er det enorme netværk. Ifølge dem selv er der frivillige i EDL i alle virksomheder landet over. EDL hjælper også sine frivillige med at få licenser til større private våben i et land, hvor våbenlovgivningen ellers er markant friere end i Danmark.

“The patriot volunteer, fighting for country and his rights, makes the most reliable soldier on earth” – Stonewall Jackson.