Registeringsafgiften er gift for dansk erhvervsliv

Den danske indregistreringsafgift på biler er enestående – en af de højeste i verden. Faktum er, at den er forældet og skader mere, end den gavner. En afskaffelse er en nødvendighed.

I Danmark har vi desværre udkantsområder – selvom mange politikere benægter det.

Der er områder, hvor busser og toge ikke kører hver tiende minut, og steder hvor de slet ikke kommer. Regeringens nye togfond tilgodeser slet ikke udkantsområderne, men de fem storbyer i Danmark, hvilket er en skam. Vi kan ikke vende det blinde øje til de mange mennesker, som egentlig gerne vil bruge den offentlige transport, men hvor det kan slet ikke betale sig. Hverken økonomisk eller tidsmæssigt.

Derfor skal indregistreringsafgiften på biler afskaffes. Det vil give flere muligheder og større mobilitet. Med f.eks. en bil vil det rent praktisk kunne lade sig gøre sig at blive boende eller flytte til byer i udkantsområderne. Finansministeriet har lavet en undersøgelse, der viser, at en afskaffelse af indregistreringsafgiften på biler vil skabe 10.000 jobs. Det er rigtig mange jobs, og det vil have to gode formål – at skabe vækst i udkantsområderne og lette noget af den store byrde, som den danske stat bærer i form af overførelsesindkomster.

Vi vil også få bedre og langt mere sikre biler. Tendensen i dagens Danmark er, at der bliver købt rekord antal af de såkaldte minibiler. Flere undersøgelser har vist, at de er langt mindre sikre i forhold til de større biler. Sammen med minibilerne køber danskere også ældre biler, fordi de nye og større biler simpelthen er for dyre. Det gør, at bilparken i Danmark både er usikker og til dels ikke miljøvenlig.

Miljøspørgsmålet vejer tungt i debatten om bilafgifter, og specielt kommer venstrefløjen med den påstand, at det vil være naturens undergang med en afskaffelse af indregistreringsafgiften. Desværre, ligegyldigt hvor mange gange de prøver, er det forkert hver gang. Mange af de nye, men også større biler er miljøvenlige, og de kører langt på literen.

Afskaffelse af indregistrering på biler vil udligne det urimelige regnestykke, som staten har i dag. Årligt kræver staten ca. 43 mia. kr. på registreringsafgiften og heriblandt rigtig mange andre afgifter som vægtafgift og brændstofsafgift. Men en opsigtsvækkende rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd viser, at staten kun bruger 17 mia. kr. på udgifter til bilisme. Altså udgifter til bl.a. ulykker, støj, klimapåvirkninger og slidtage af vejene. Det skræmmer mig, at der er næsten dobbelt så mange penge, som egentlig burde gå til forbedring af infrastruktur og andet, men som ender til betaling af det store overforbrug, som den nuværende regering har.

Jeg vil derfor opfordre alle partier i Folketinget til at tage denne debat alvorligt. Det er danskernes sikkerhed, vi snakker om, og jo flere færdselsuheld, vi kan forebygge, des bedre er det.

Ydermere er det af rene økonomiske årsager utrolig uforståeligt, at vi danskere skal betale penge til det overforbrug, som regeringen ikke kan skaffe andre steder fra.