VU sætter aftryk på IFLRYs politiske program

VU deltog for 2. gang i mange år i IFLRYs generalforsamling(GA. Denne gang afholdt i Wien, Østrig. Sara Rønning-Bæk og Sara Tatiana Thomsen deltog på vegne af VU, og efter den første oplevelse i Kiev i oktober 2014, var begge klar til aktivt at bruge VUs stemmer for at præge IFLRYs politiske meninger. Selve GAen foregår i mindre sessioner, hvor medlemsorganisationerne diskuterer de indsendte resolutioner igennem. Dernæst afholdes en session om medlemsskaber, hvis nye organisationer har søgt om at blive en del af IFLRY og ikke mindst afholdes en session om økonomien, hvor sidste års resultat og næste års budget gennemgås. VUs repræsentanter deltog på skift i de ovenstående for også at kunne repræsentere VU i de såkaldte “fringe meetings”. Fringe meetings er et forsøg på at skabe informationsstrøm gennem IFLRY, så alle er klar over, hvad de andre laver. Det gælder de forskellige verdensdele, såvel som de forskellige programmer internt i IFLRY. Her er det værd at nævne, at den mellemøstlige samling af liberale foreninger the Arab Union delte ud af de erfaringer, som har gjort dem i stand til at samle den liberale arabiske ungdom om mange spændende fremtidige initiativer.

Ovenpå alle de små sessioner af GAen afrundede vi i en fælles session, hvor beslutninger fra diverse sessioner blev endeligt vedtaget eller forkastet. Her blev begge VUs resolutioner vedtaget og er nu officiel IFLRY politik. Samtidig blev det vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbjede intensivt med at skabe sammenhængende procedurer for IFLRY, så foreningen bliver nemmere for medlemsorganisationerne at engagere sig i.

Det glæder os meget, at vi allerede har haft mulighed for at gøre vores engagement gældende politisk og organisatorisk, og vi glæder os til også i fremtiden at deltage aktivt i arbejdet for at skabe en mere liberal international dagsorden og kunne engagere flere VUere i det internationale.

 

Du kan læse de to resolutioner, som VU fik vedtaget her:
Education resolution

Freetrade resolution