De blå vandt, men klimaet tabte

Det blev en blå sejr i folketingsvalgkampen 2015, selvom Venstre gik markant tilbage med 13 mandater. Det har fået de røde partier til at eksplodere, da de ikke mener, at den blå side af folketingssalen har tænkt sig at gøre noget for klimaet.

I Venstres Ungdom har vi ambitioner for klimaet, som kun kan føres ud i livet med et blåt flertal. Og det handler mest om at rulle nogle af de klimalove tilbage, som ikke giver mening. I sidste ende kan vi risikere, at virksomheder flytter ud af landet og etablerer sig et sted, hvor CO2-lovgivningen stort set ikke er eksisterende. Og har vi så reddet verden? Nej, men vi har mistet arbejdspladser og indtægter til den danske statskasse.

En PSO-afgift til gavn for andre lande

Vi mener ikke, at PSO-afgiften giver mening. Det er en afgift, som bliver ved med at stige og er i dag oppe på 20 øre pr. kWh. Afgiften går til vindmøller, hvilket selvfølgelig er fint nok. Problemet ligger i, at man ikke kan styre vinden, så vindmøllerne producerer mere energi, end vi skal bruge, og da vi ikke kan opbevare strøm, så sælger vi det billigt videre til Norge. Faktisk betaler vi i nogle timer af døgnet for at komme af med det.

På samme tid bliver de fleste huse og virksomheder forsynet af kraftvarmeværker, som kører på canadisk flis, der, pga. et flertal i folketinget, er CO2-neutralt og derfor uden afgift.

Hvad hvis nu man omstillede vores kraftvarmeværker fra flis til el? Så slipper vi for at betale en afgift, som slet ikke er til gavn for Danmark. Jeg mener ikke, at man kan fjerne afgiften helt, men det, man ender med at betale, vil være til gavn for en realistisk grøn omstilling.

Ja, vi vil gøde mere

Når folk er efter os, fordi vi ikke vil lade os omstille til et 100 % økologisk landbrug og vil give mere plads til landmændene mht. gødning, så har de helt ret. Vi går ind for frihed. Ingen skal tvinges til at spise økologisk, især ikke når Danmarks korn er i den ringeste kvalitet. Ifølge Henning Fogh, direktør hos Danish Agro, har kunder frabedt sig dansk foderkorn i et par år nu, fordi proteinindholdet er så lavt. Det har i flere år været et større problem, men kunderne er først begyndt at klage nu.

Det er ikke kun i forhold til dyrefoder, at der er problemer med kornet. Det lave gluten- og proteinniveau, gør det kun muligt at lade 7% af de ca. 7 mia. kr. hvede gå til brødindustrien. Direktør for DLG, Claudio Pelsen udtaler, at der er brug for mere gødning for at kunne få mere spiseligt hvede. Undersøgelser viser også, at økologi kan være mere skadeligt for grundvandet end konventionelt landbrug. Økologisk gødning består af møg, der frigiver nitrat til jorden, som derefter siver ned i grundvandet. Nitrat er meget personfarligt – især for spædbørn.

En grundlæggende årsag til, at økologisk fødevareproduktion er langt mindre ’bæredygtigt’ end mange former for konventionelt landbrug, er, at økologisk landbrug, omend det muligvis let kan tilpasses lokalmiljøer i lille skala, har langt mindre afkast i forhold til, hvor meget jord og vand der bliver brugt.

Økologisk landbrug producerer typisk 20-50 procent mindre end konventionelt landbrug og belaster landbrugsjorden særligt i forhold til vandforbrug. Og hvis man producerer så lidt, hvordan vil Alternativet og Enhedslisten så brødføde hele verden?

Venstre vil omstilles

Så vil blå blok ødelægge miljøet? Hvis man tager et kig på Venstres hjemmeside inden for klimapolitik står der: ”Venstres langsigtede mål er, at vi skal være helt uafhængige af fossile brændsler. Det er nødvendigt af især to grunde: Først og fremmest fordi vi skal bremse de menneskeskabte klimaforandringer. Og for det andet fordi vi i fremtiden ikke vil være afhængige af kul, olie og gas fra politisk ustabile lande og regioner”.

Og Venstre har allerede været med til at tage et større skridt i den retning, da de gik med i den brede energiaftale i 2012, hvor LA var de eneste der ikke var med. Aftalen omhandler bl.a. udbygningen af vedvarende energi. For Venstre er det ligesom i Venstres Ungdom bare vigtigt, at den grønne omstilling ikke skal ske på bekostning af arbejdspladser og erhvervsliv.