Venstre tager ansvar for de unge

Ros skal gives, når ros fortjenes; d. 1/06 lancerede Venstre udspillet ”Alle unge godt fra start”. Her præsenterer man en række punkter, primært på uddannelsesområdet, som klart vil forbedre det uddannelsessystem, vi i dag kender for centralstyring og halvdårlige resultater.

Venstre har tre hovedambitioner med udspillet; Vi skal have en bedre folkeskole, Unge skal have en uddannelse, de kan bruge og Alle unge skal med i fællesskabet.

For at opnå den bedre folkeskole foreslår man eksempelvis en bedre inklusion i skolen. Mange af de børn, der i dag bliver inkluderet i folkeskolen, får ikke den fornødne støtte, som skal sikre, at de kan få et godt udbytte fra undervisningen. I mange tilfælde skyldes dette, at lærerene mangler viden og kompetencerne i inklusion. 8 ud af 10 folkeskolelærere mener ikke, at vi gør det godt nok. Det skal vi tage alvorligt. Det er godt for hele den danske folkeskole og særligt de svage elever, at Venstre vælger at tage fat i denne problemstilling.

Et andet forslag er, at der skal være mere holddeling for folkeskolens ældste elever. Dette er en af VU’s helt klare mærkesager og noget der uden tvivl vil forbedre alle elevers udbytte af undervisningen. Det siger sig selv, at en elev typisk får 02 og én der typisk altid får 12, aldrig begge to vil få det optimale ud at modtage den samme undervisning fra den samme lærer i det samme klasselokale; Der er stort behov for niveaudelingen!

Under hovedpunktet: ”Unge skal have en uddannelse, de kan bruge” bliver der præsenteret en række ambitiøse punkter, der blandt andet skal gøre op mod det enorme uddannelsessnobberi, der i dag hersker i uddannelsessektoren. Dette vil man gøre igennem at styrke erhvervsskolerne, eksempelvis ved at gøre noget ved skolernes største problem: mangel på praktikpladser. Her har Venstre har valgt at afsætte penge til at sikre flere praktikpladser, således at alle kan færdiggøre deres uddannelse. Et sådant tiltag kan kun blive en forbedring, på regeringens lappeløsning med skolepraktik, der beviseligt giver en dårligere uddannelse og står som et af regeringens måske største løftebrud. Ligeledes vil man give erhvervsskoler en tiltrængt opgradering af deres udstyr. Eleverne opnår igennem det et højere niveau og den praktiske undervisning, de modtager på skolerne vil være tættere på det de rent faktisk skal bruge i et fremtidigt arbejde på en virksomhed.

Under dette punkt vil man også forbedre gymnasierne; først og fremmest ved indførelsen af at karakterkrav på 4 i dansk og matematik. Det er kun sundt, at der stilles krav til at vores unge gennemfører eksempelvis folkeskolen på et acceptabelt niveau, før de bevæger sig videre i uddannelsessystemet. Et sådan krav vil desuden forbedre niveauet i folkeskolen, da der nu vil være en reel mening med de karakterer, de gives i de højeste klassetrin i folkeskolen. De få, der ikke kan leve op til kravet, er typisk elever, der ville være faldet fra, inden de bliver studenter. Vi kan med dette karakterkrav spare både skatteyderne og dem selv penge og tid og i stedet dirigere dem et sted hen, der passer bedre på netop deres kompetencer. Dette går selvfølgeligt hånd i hånd med en mere ambitiøs retning for vores erhvervsskoler.

Desuden vil Venstre rydde op i junglen af studieretninger og i stedet gøre systemet mere simpelt og overskueligt. Man vil også gøre matematik B-niveau obligatorisk på flere studieretninger. På den måde slipper både system og individ for omkostninger ved at skulle læse faget op med suppleringskurser, hvilket rigtig mange studerende gør i dag.

Under det sidste hovedpunkt ”Alle unge med i fællesskabet” finder man også flere absolut gode forslag. Man erkender eksempelvis, at fremdriftsreformen ikke er en succes. Dette er et stort skridt i den rigtige retning, fremdriftsreformen er en irritation for både studerende og uddannelsesinstitutioner, der ikke bidrager med meget andet end administrativt bøvl for universiteterne, ulogisk tvangsmerit og afbrudte uddannelsesforløb.  Ligeledes er det positivt, at Venstre ønsker lave et eftersyn af ungdomsuddannelser for at gøre noget ved de høje frafaldsprocenter og den store spildtid. I stedet for central styring vil Venstre lægge beslutningen om de unges studietempo ud til det enkelte universitet.

Det er nye toner fra vores moderskib, at man nu tør lægge ansvaret ud til den enkelte institution. At man tør stole på fagfolk som professorer og rektorer frem for at regulere sektoren fra Christiansborg, og hos Venstres Ungdom hilser vi udspillet velkomment.  Alt i alt er dette et stærkt og ambitiøst udspil af Venstre, der sætter individet i fokus og lægger mere ansvar og flere muligheder over på den enkelte elev. Der lægges også godt op til den borgerlige gymnasiereform, vi forhåbentlig får efter valget.