Sammen om fremtiden i EU

Den 28. juni fik Danmark en ny regering. En ren Venstre-regering med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Et flertal i Folketinget havde kort inden, at valgkampen blev skudt i gang, lavet en aftale om at afholde folkeafstemning om retsforbeholdet inden d. 31. marts 2016.

Men det europapolitiske område kom først for alvor i spil under valgkampen, da Lars Løkke meddelte, at han ønskede en europaminister eller et europaudvalg, hvis han kom i regeringen. Deres opgave ville være at sikre os imod overimplementering af EU’s regler og love.

Det er tydeligt, at Lars Løkke ikke har glemt EU og dens vigtighed, hvis man læser regeringsgrundlaget ”Sammen om fremtiden”. Dog blev det ikke til en Europaminister i denne omgang, selvom jeg gerne havde set, at vi havde fulgt andre gode lande som Storbritannien, Frankrig og Sveriges eksempler. Jeg så gerne en europaminister, hvis opgave er at varetage opgaver med tilknytning til EU. EU er stort, EU er vigtigt og EU er kompliceret. En europaminister ville have kunnet lettet arbejdsbyrden for den nyudnævnte udenrigsminister Kristian Jensen, som er helt ny på den internationale bane.

Vi har til gengæld fået et regeringsudvalg, som skal sikre en mere systematisk og ensartet tilgang til implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning. Regeringen ønsker at gøre op med overimplementering af EU-regler og kun gennemføre de EU-regler, som vi er forpligtet til at gennemføre. Dette udvalg bliver derfor oprettet med erhvervs-og vækstministeren i spidsen. Jeg håber, at et sådant udvalg vil kunne klare de opgaver, som jeg ellers havde set en europaminister gøre.

I regeringsgrundet står der skrevet, at regeringen vil arbejde aktivt for at varetage Danmarks interesser gennem et stærkt europæisk samarbejde med Danmark så tæt på kernen som muligt. Dette gælder særligt, når det kommer til at sikre danskerne.

Regeringen ønsker at sikre, at Danmark fortsat kan deltage i det europæiske politisamarbejde, Europol. Dette skal sikres, da en effektiv bekæmpelse af kriminalitet kræver et tæt europæisk politisamarbejde, da vi lever i en globaliseret verden, hvor vores grænser nemt kan krydses både til lands og til søs.

Det er derfor til min store glæde, at regeringen i sit grundlag har medtaget, at der skal afholdes en folkeafstemning for at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Sådan en tilvalgsordning giver Danmark retten til selv til at bestemme, hvilke dele af EU’s retssamarbejde som vi gerne vil deltage i, og hvilke dele vi vil stå uden for. Aftalen var allerede på plads inden valget, men at de medtager den i deres regeringsgrundlag er godt. Det betyder nemlig, at Lars Løkke ved, hvor vigtigt det er. Faktisk er det så vigtigt, at Lars Løkke i regeringsgrundlaget har skrevet, at folkeafstemningen skal finde sted inden jul. Fantastisk!

Med regeringens EU-kurs bliver borgernes og landets sikkerhed og tryghed sat i fokus og virksomhedernes frihed bliver genfundet. Det kan man som ung i Danmark kun være glad for.

En af grundstenene i EU er som bekendt arbejdskraftens frie bevægelighed. Dette er forudsætningen for at kunne skabe vækst i Danmark og i Europa. Dette område er derfor heller ikke forbigået i regeringsgrundlaget. Det gøres klart, at regeringen naturligvis støtter den frie bevægelighed. Det er dog tid til at tage visse regler op til et eftersyn. Vi skal ikke have et Europa, hvor folk søger hen til de bedste sociale ydelser. Nej, vi skal derimod have et Europa, hvor de søger derhen, hvor der er arbejdspladser.

Regeringen ønsker at ændre EU-reglerne, så man må indføre optjening eller indeksering af børnechecks til borgere fra andre EU-lande. Vi har fået en regering, som har indset, at det er tid til at gøre op med velfærdsturismen og sikre et stærkt Europa i vækst.

Så til trods for at jeg ikke fik min europaminister, så har jeg fået et implementeringsudvalg, en regering som tager danskernes tryghed seriøst og et opgør med velfærdsturismen. Det er det, som jeg på jysk, vil kalde en ganske fin handel.