Når LYMEC sejler

Sidste gang var det et forsinket DSB tog, vores delegation løb ind i. Denne gang var det et langt sikkerhedstjek. Vi blev dog heldigvis udpeget til fasttrack og sprang en 40 minutters kø over og kunne gå direkte ombord på flyvet til Finland uden kø. Om vi var heldige eller bare vigtige nok, kan diskuteres – vi holder på det sidste!

LYMEC’s kongresser foregår over 3 dage, og typisk får man mulighed for at opleve byen lørdag aften og slutter fælles af på den måde. Bare ikke denne gang, eftersom selve kongressen blev afholdt på en færge, som sejlede mellem Helsinki og Stockholm. Vi ankom torsdag middag til vores hotel i Helsinki, hvor vi skulle overnatte inden vi sejlede afsted fredag eftermiddag. Efter ankomst, bagage og indcheckning var klaret, stod dagsordenen som sædvanligt på de såkaldte ”fringe” arrangementer, torsdag eftermiddag. Et fringe arrangement er det, vi normalt bare kalder et oplæg eller foredrag herhjemme. Hver kongres har et tema, og temaet denne gang var ”Energisikkerhed”, så vores fringe bød på oplæg om blandt andet biobenzin, energy supply, men også på EU’s fælles landbrugspolitik. Lige præcis landbrugspolitikken skulle vises og blive det helt store emne denne weekend.

Finland er især kendt for sin sauna-kultur, hvilket værtlandet naturligvis ikke lod gå forbi. Traditionen tro, afholdes der altid Cultural Dinner torsdag aften, som er et arrangement, hvor hvert land medbringer noget lokalt drikkelse eller mad. Denne Cultural Dinner endte så med en test af, hvordan det er at indtræde en sauna i Finland – som lå i forlængelse af et konferencelokale!

Det politiske
Der var forud for kongressen stillet 22 resolutioner, hvoraf vi nåede at behandle 6 af dem. Til forskel fra når VU behandler resolutioner til vores landsstævne, så kan man i LYMEC stile ændringsforslag til resolutionerne. Det kan være, at man er enig i det meste af en resolution, men måske er der et punkt, som går direkte i mod vores principprograms, så kan man stille et ændringsforslag, for at fjerne det punkt. Vi behandlede fx en resolution om en harmoniseret fælles asylpolitik, hertil kom der 18 ændringsforslag, som så skal behandles på samme måde, som en resolution bliver i VU.

Resolutionen, som skabte mest debat, var naturligvis resolution, der blandt andet handlede om landsbrugsstøtten. I Venstres Ungdom kan vi hurtigt blive enige om, at landsbrugsstøtte er noget af det mindst liberale, vi kan komme i nærheden af. I LYMEC er holdningen mere splittet. Selvom LYMEC er en organisation for liberale ungdomspartier, så består organisationen både af partier som VU og som RU. I EU regi så er Det Radikale Venstre nemlig også liberalt, hvorfor splittede holdninger ofte forekommer.

Resolutionen der skilte vandene, og fik kongressen til at sejle hed “Securing our rural economies”. JuLis startede ud med at foretage en ’Point of order’, hvor de foreslog vi skippede at behandle resolution grundet vores store uenigheder. ’ Point of order’ er noget alle kan kalde, hvor man så kan foreslå noget som kongressen så skal tage stilling til. VU foretog blandt anden en ’point of order’, få at forlænge kongressen med 45 minutter og behandler flere resolutioner. JuLis’ forslag faldt dog, og der blev stillet 8 ændringsforslag til resolutionen. Det der fik bølgerne til at gå højest, var punktet i resolutionen, der gik ud på at sikre produkter af høj kvalitet til fornuftige priser. Sagt på en anden måde, så mente man, at man skulle gå ind fra EU’s side og give flere penge til landmændene, så deres omkostninger og prisen på deres produkt kunne holdes på et minimum.

Desværre endte debatten ud med et flertal til resolutionen. Men selve debatten kan nærmest sammenlignes med VU’s diskussion om kongehuset. Kongehuset deler VU i to næsten lige store dele, her dele landbrugsstøtten os. Heldigvis holdes der kongres to gange om året, så vi kan jo prøve igen til maj at få ændret vores nye politik!

Vores plan hjemmefra var, at smide videoer op hver aften over dagens forløb inden på vores facebook page for Internationalt arbejde (https://www.facebook.com/InternationaltArbejde/). Vi havde dog ikke taget højde for, at nettet til søs er mere eller mindre ikkeeksisterende. Vi må tage ideen med til næste kongres, som afholdes til maj i Østrig.

Det fulde referat af kongressen kan læses her: http://www.lymec.eu/wp-content/uploads/2015/11/Minutes-Helsinki-2015-final1.pdf

Resolutionen om landbrugsstøtte, ’Securing our rural economies’, kan læses her: http://www.lymec.eu/wp-content/uploads/2015/09/%C3%93gra-Fianna-F%C3%A1il-Resolution-on-Securing-Rural-Economies.docx