Udsigt til vækst?

Efter syv magre år, kommer der syv fede år. Sådan står der står i biblen. Nu skal man ikke blande religion og økonomi sammen, men her giver metaforen god mening, da det er 7 år siden, at finanskrisen ramte Danmark. Siden de 7 år har vi kæmpet for at få gang i økonomien og ikke mindst væksten. Som det ser ud nu, er vi kommet over krisen. Vi er tilbage på sporet og er nu over 2007-08 niveauet men langt efter de andre. Svenskerne er kommet bedre ud af krisen og er nu 15 % over kriseniveauet. Vi er bagud, langt bag ud. Vi har ikke været gode nok til at få gang i væksten efter kriseårene.

Den tidligere SR(SF) regering havde store muligheder for at sikre en vækst i DK, der kunne få os ud af krisens skygge. Man kunne have lempet kravene yderligere til erhvervslivet, i stedet satte man skatter op og ned. Denne zigzag kurs gjorde, at der ikke var noget fokus i deres politik, og særligt ikke på vækst området. De gav SKAT flere beføjelser til at gå ind i folks haver for at tjekke for sort arbejde. De gjorde dog intet ved det store hul i skattesystemet, der endte med mere end 9 mia. kr. blev trukket ud af landet i skattesnyd.

Regeringens vækstpakke
Den nye Venstre regering, der lige har fået en finanslov igennem, som indeholder skattelettelser til bilkøbere og erhvervslivet, har fokus på væksten. Men der var ingen store initiativer, der ville sikre mere vækst i finansloven. I stedet valgte man at holde det ude af finansloven for at kunne præsentere en plan, der sikrer vækst i landbruget, erhvervslivet, turismen og privatforbruget.

Afskaffelse af kravet om randzoner, bedre muligheder for gødning, ændring i planloven, der gør det nemmere at opføre nye bygninger og etableringen af en investeringsfond skal alt sammen hjælpe landbruget med at skabe flere arbejdspladser.
Venstre vil lempe PSO-afgiften og byrderne for virksomhederne samt oprette en investeringsfond til små og mellemstore virksomheder.

Dette er gode tiltag, som gør det nemmere at være landmand og erhvervsdrivende. Men efter min mening ville Venstre kunne opnå meget mere, ved at droppe de forskellige fonde, og sænke skatterne. Aktiebeskatningen skal sænkes kraftigt, så flere firmaer kan få adgang til kapital. Dette vil hjælpe erhvervslivet på lang sigt, og ikke kun så længe som fondene kører. Det er en investering i bedre rammevilkår, det kan gøre Danmark rigere og bedre.

Venstre vil hjælpe turismen, ved at hæve planloves strammegreb ved især de kystnærer kommuner. Med disse lempelser vil nye projekter, der kan tiltrække turister og derved nye arbejdspladser, være med til at bringe liv til de kystnærer kommuner.

Regeringen vil øge mobiliteten i landet ved at øge fradraget for at køre over Storebæltsbroen. Derudover er der et forslag om at investere i bedre bredbånd i de steder af landet, hvor internetforbindelsen halter. Dette er en vital investering i infrastruktur i vores digitale tidsalder. Det er derfor en god investering, der sikrer, at digitale arbejdsformer kan blive varetaget over hele landet.

Der hvor regeringen går over stregen, efter min mening, er hvor man ønsker at give boligejere lettere adgang til Finansiering af huskøb, hvor bankerne ikke vil låne boligejerne penge. Dette kan gå hen og give bagslag, og vi kan ende i samme situation som ved starten af krisen med et nyt boligkrak.

Den rigtige retning…
Venstre går i den rigtige retning, med disse tiltag. Sammen med finansloven har Venstre lagt et fokus på en øget vækst, i hele landet. Vi og Venstre ved godt, at vi ikke kan løse alle problemer, Danmark står overfor, med en enkelt stor reform. Vi må tage en masse små skridt. Vi er på vej, men det kræver, at vi holder fokus hele vejen, og ikke farer vild, som i 00erne.

Det her er gode tiltag, der skaber bedre rammer for erhvervslivet og kan skabe mere vækst, hvis Venstre får det igennem. Men det løser ikke det helt store problem, vi har her i landet nemlig det høje skattetryk på indkomsten. Venstre fremlægger en skattereform til foråret, men disse skattelettelser skal være massive, hvis den overhovedet skal have en markant effekt.

Målet er klart: gør Danmark rigere og bedre gennem lavere skatter og mindre stat. Men der er langt igen, og VU må holde Venstre fokuseret hele vejen.