Ungdommens Nordiske Råds session på Island

Jeg havde for tredje år i træk æren af at repræsentere VU i Ungdommens Nordiske Råd. I år gik turen til Island, nærmere bestemt Reykjavik, hvor årets session blev afholdt i weekenden d. 23.-25. okt.

Jeg havde set meget frem til årets session, ikke mindst fordi det var på Island – men også fordi jeg igen i år troede på, at der blev plads til en masse sightseeing, men der tog jeg fejl. Det var hårdt arbejde fra 9 morgen til 19 aften, men til gengæld fik jeg muligheden for at gense gamle venner og bekendte og samtidig pleje det netværk, som jeg har bygget op over de seneste par år.

Jeg føler igen i år et behov for kort at fortælle om, hvad Ungdommens Nordiske Råd (UNR) er, da det stadig ikke er allemandsviden. Ungdommens Nordiske Råd er et unikt forum for ungdomspolitiske organisationer i Norden. Under sessionen deltager repræsentanter fra ungdomspolitiske- og observatørorganisationer fra alle de nordiske lande og selvstyrende områder, hvilket gjorde, at vi i år kunne mønstre godt 80 personer. Vi samles weekenden op til det egentlige Nordiske Råds session.

Under Ungdommens Nordiske Råds session, debatterede vi flere forskellige spørgsmål indenfor miljø, økonomi, nordisk politik, uddannelse, international politik, samt arbejdsmarkeds- og socialpolitik. Der var i år indsendt 25 resolutionsforslag, som blev behandlet i partigrupper og efterfølgende i arbejdsgrupper. 17 af de resolutioner blev ved afstemning på plenum godkendt, og det er disse resolutioner, som præsidiet har til opgave at præsentere overfor Nordisk Råd, og som gerne skulle ligge til grund for yderligere debatter i Nordisk Råds udvalg og partigrupper.

Til sessionen var der nogle yderst spændende diskussioner, og det var tydeligt at se, ud fra de indsendte resolutioner, at megen tid ville gå på at diskutere flygtningesituationen, ikke mindst i EU, men også i Norden. Jeg kommer her ind på et fåtal af de resolutioner, der blev vedtaget.
UNR blev enige om at flygtningesituationen i Middelhavsområdet er uholdbar, og at det ikke er rimeligt, at Italien tager størstedelen af ansvaret, bare fordi de er et grænseland. Som det fremgår af resolutionsteksten, så har »alle mennesker ret til at stræbe efter lykke og er lige meget værd«, en sætning der emmer af liberalisme. UNR tager stærk afstand til den aggressive adfærd Putin udviser. UNR siger derfor også klart »Hell no!« til Putin og hans kommunistiske lejesvende, når de gang på gang krænker nordiske landes luftrum. UNR støtter ligeledes den færøske grindefangst. Det er ikke fair, at miljøorganisationer og andre regeringer forsøger at forpurre en ellers bæredygtig fangst, som er bundet op på århundredes traditioner. De grønne partier reserverede sig selvfølgelig, men det var vist forventeligt.

Jeg blev på årets session valgt som medlem af Ungdommens Nordiske Råds præsidium (hovedbestyrelse/forretningsudvalg) for Nordens Liberale og Radikale Ungdom. Den radikale del slettes dog snart i forbindelse med et årsmøde i paraplyorganisationen, som formenligt afholdes på Åland i det nye år, hvor der skal forfattes nye vedtægter. Jeg er selvfølgelig glad for, at mit arbejde nu har båret frugt, og at VU nu er repræsenteret i toppen af nordisk ungdomspolitik. Jeg skal selv sidde med i Nordisk Råds kultur- og uddannelsesudvalg. Jeg glæder mig selvfølgelig til at følge Nordisk Råds arbejde, og til selv at arbejde hen imod, at skabe et større fokus på Nordens fælles kulturelle identitet, der i min optik er limen i det Nordiske samarbejde. Jeg ser frem til et spændende år, der for mit vedkommende kommer til at stå i Nordens tegn.