Feminismens forfald

”Ideologi, der fremhæver kvinders samfundsmæssige betydning og individuelle værdi, og hvis mål det er at afskaffe diskriminering og undertrykkelse af kvinder og at bekæmpe mandsdominans i samfundet.” Så ledes lyder det, hvis man i Gyldendals ”Den Store Danske” slår ordet ”feminisme” op. Det må altså først og fremmest være vigtigheden af skabe et ligeværd mellem mænd og kvinder, der er feministernes kamp. En kamp, der på mange måder ikke længere er så vigtig at kæmpe i lande som Danmark, hvor kvinderne ER ligestillet med mændene.

 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at kvindeforkæmpere har haft en betydelig indflydelse på, hvor langt vi er i vestlige lande, som Danmark og Sverige, med ligestilling blandt kønnene. De tidligere feministers vigtige kamp for kvinders rettigheder drukner dog fuldstændigt, når feminister i dag går så langt for kønnenes ligestilling, at de for det første i mange tilfælde helt underminerer den egentlige intention. Det gælder eksempelvis for kvindekvoter, som mange feminister ser som et skridt mod større ligestilling, alt imens det faktisk har den diametrale betydning: At gøre kvinden til det svage køn. For det andet sker det, når feminister helt og aldeles nægter at acceptere præmissen om, at kvinder og mænd grundlæggende er forskellige. Det gør man for eksempel, når man i Sverige opretter ”kønsneutrale børnehaver”, hvor man ikke må benævne piger for ”hun” og drenge for ”han”, men derimod skal påtale dem alle under den samme betegnelse, nemlig ”hen”. Det er et biologisk faktum, at kvinder og mænd ikke er sat i verden for at fuldføre samme opgave. Med det mener jeg ikke, at vi skal lade udviklingen gå i stå, men i udviklingen skal vi tage hensyn til, at to uens køn aldrig kan blive ens. Der skal naturligvis ingen tvivl være om, at kvinder og mænds rettigheder skal være lige, hvilket, som sagt, også må være den vigtigste kamp for feminister. Men i Danmark har vi altså opnået den ligestilling, som feminister så desperat kæmper for. Det er langt mere væsentligt at kæmpe for kvinders rettigheder i lande, hvor kvinderne stadig er undertrykte og anses som værende mindre værd end mændene. Det er i de lande, kampen skal kæmpes i dag. Ikke i Danmark, hvor vi er så langt med ligestillingen, at der ikke er nogen tvivl om, at kvinder og mænd anses for at have den samme værdi for samfundet.