Et forbundet Danmark?

Siden midten af 1800-tallet med A.F. Tschernings forslag om en fast jernbaneforbindelse under Storebælt har drømmen om et forbundet Danmark levet. Sidenhen kom utallige forslag, kommissioner og udsættelser, og først i 1987 kunne Storebæltsforbindelsen endelig vedtages. Drømmen om et forbundet Danmark så endelig ud til at blive til virkelighed, manifesteret i Danmarkshistoriens største anlægsprojekt. Sjælland, med hovedstaden København, skulle bindes sammen med Fyn, Jylland og det resterende Europa. Forbindelsen skulle skabe et Danmark, hvor afstanden mellem øst og vest, både geografisk, men også økonomisk, var betydeligt kortere.

18 år efter åbningen står det klart, at Storebæltsforbindelsen bragte os tættere på et forbundet Danmark. Forbindelsen har øget Danmarks velstand med næsten 400 milliarder kroner og gjort rejsen mellem Øst- og Vestdanmark betydeligt kortere. Desværre lykkedes det ikke at forbinde Danmark så tæt, som man kunne have tænkt sig, og lige så meget som broen er et bindeled mellem de to halvdele, lige så meget er Storebælt stadig en mur mellem de to dele af landet, omend den er mindre, end den var før 1998.

Det var oprindeligt tanken, at broen skulle operere i et lukket system. Indtægterne fra brotaksten skulle bruges til at tilbagebetale de statsgaranterede lån samt betale for broens vedligehold. På trods af broens enorme succes, som oversteg alle forventninger og prognoser, er brotaksten med årene blot steget til nye højder. Samtidig er datoen for, at broen bliver gældsfri blot blevet rykket længere ud i fremtiden, i takt med at politikere på Christiansborg har hevet 9 milliarder af kroner ud af broen, stik imod den oprindelige intention.

Den høje brotakst bærer en stor del af ansvaret for, at broen stadig står som en mur ned gennem Danmark, som hindrer vækst, handel, bevægelsesfrihed og sammenhængskraft på begge sider af bæltet, og den bærer en stor del af skylden for, at den mere end halvandet hundrede år gamle drøm om et forbundet Danmark endnu ikke er blevet fuldt ud realiseret.

Så kære politikere, sænk taksten, betal lånene tilbage og vær med til at fjerne den store barriere, der endnu deler vores land. Alt andet er uansvarligt, kortsigtet og blottet for visioner.