Frihed

Når liberalisme bliver nævnt, er det vigtigt, at tænke på ordet ”fri”. Det er en vigtig del, at man som menneske har frihed til at tænke, tale, tro og skrive, for man kan bedst mulig udfolde sig sådan. Fri til at være den, man vil og gøre det, man har lyst til. Friheden åbner op for nye muligheder for at danne det individ, vi gerne vil være i samfundet. om person vil man også skabe værdier, og her spiller friheden en vigtig rolle. Det er en gave, at vi med friheden kan skabe vores egne værdier. Vi har alle nogle værdier, vi vægter højere end andre, og det er positivt, at man kan vise sine værdier i samfundet, når nu liberalismen bærer dette vigtige element med sig.

At hylde det frie menneske er fantastisk. Det er en glæde at kunne gøre det man vil, selvfølgelig inden for lovens grænser.

Herunder skal forskellighed nævnes – frihed til forskellighed nærmere sagt. Mit udgangspunkt er transkønnethed, som står på Sundhedsstyrelsens liste over psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Det er trist, at man skal sætte disse mennesker i bås for at være det menneske, de er. Det er forkert, at man bliver behandlet på denne måde, og helt forkert er det at kalde det en sygdom. Der skal være plads til alle i et samfund, og det bliver der ikke, hvis man propper transkønnede i båse. Her er det det enkelte menneskes frihed, der bliver taget fra dem, ved at de transkønnede bliver stemplet som mennesker med en psykisk sygdom. Det er urimeligt og forkert, og det skal stoppes. De skal have frihed til at være anderledes, da transkønnede ligesom andre også har ret til at være et frit menneske.

Derfor er det vigtigt, at frihed, som vægtes højt for liberale, også er målet for mennesket, og at man ikke tager det for givet. Det er en gave til os mennesker, så vi kan være dem, vi vil.