Hvad laver VU i Marokko?

Artiklen er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

VU har siden 2014 arbejdet med politisk udviklingsarbejde i Marokko. I oktober kulminerede de sidste par års arbejde ved at 4 VU’ere rejste til Marokko for at afholde en stor konference for den marokkanske ungdom. Denne artikel fortæller om deres tur, og hvorfor Marokko er et super spændende land at lave politisk udviklingsarbejde i. At være VU’er er andet end blot at diskutere politik, man kan også være med til at gøre en konkret forskel i verden!

Marokkos udemokratiske demokrati
På overfladen ligner Marokko umiddelbart Afrikas og, ikke mindst, MENA-regionens succeshistorie om, at et islamisk uland kan opleve både økonomisk vækst og demokrati.
Siden Marokko i 1999 fik en ny reformvenlig konge, Mohammed VI, har landet indført et utal af reformer og oplevet større økonomisk vækst end nogensinde før. I 2011 førte ’det Arabiske Forår’ til en reformering af landets grundlov, således at premierministeren nu skal udpeges af det politiske parti med flest stemmer og ikke blot af kongen. Landet har et parlament og afholder både folketings- og kommunalvalg. Derudover findes der over 30 politiske partier. En demokratisk succeshistorie? Formentligt ikke, for i realiteten ligger størstedelen af magten stadig hos kongen. De politiske partier er derfor utrolig svage, hvilket bl.a. har ført til store problemer med korruption. Landets 3 største partier er: Istiqlal – landets ældste, men også mest korrupte parti. The Authenticity and Modernity – oprindeligt etableret af kongens rådgiver, hvorfor en stemme på dem er en stemme på kongen. Party of Justice and Development – et islamistisk parti, der har oplevet stor opbakning den senere tid, fordi de ønsker at bekæmpe korruption. Partiet har ytret ønsker om at fremme demokratiet, men har samtidig flere gange bl.a. forhindret reformer, der skulle forbedre kvinder rettigheder.
Hvem ville du stemme på? De korrupte, kongen eller de islamistiske? Personligt ville vi nok hellere lade være med at stemme. Størstedelen af marokkanerne har det formentligt på samme måde, da stemmeprocenten ved folketingsvalget i 2016 var på kun 37 %. Vel at mærke 37 % af dem som havde registreret sig, hvorfor den reelle valgdeltagelse var endnu lavere.

VU’s rolle i Marokko
Det er især de unge, som ikke føler sig hørt og derfor ikke deltager i de demokratiske processer. Hvilket er et stort problem, da 45 % af landets befolkning er under 24 år gamle. Dette ønsker VU at ændre på! Derfor har VU, igennem Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), siden 2014 samarbejdet med den apolitiske universitetsorganisation MOYD (Moroccan Young decision makers). MOYD’s hovedformål er at fremme deltagelsen og forståelsen for demokratiet blandt unge mennesker samt at lobbyere for ungdommen. Derudover har MOYD længe kæmpet for en ophævelse af Marokkos forbud mod Skype, der bl.a. har medført at unge marokkanere på udveksling har haft svært ved at kommunikere med deres familie. Dette lykkedes endelig i starten af november, hvor forbuddet blev hævet!

Vores seneste og største projekt fandt sted i oktober, hvor VU og MOYD i samarbejde havde arrangeret en national ungdomskonference. Ca. 100 ungdomsledere fra NGO’er i hele landets var samlet for at diskutere, hvad landet kan gøre for at fremme de unges deltagelse i demokratiet. Samtidig blev de unge trænet i at bruge dialog og diskutere, således at de kan blive hørt. Professorer, eksperter og ledere var samlet for at diskutere med de unge. Det hele endte ud i en samlet erklæring, der blev underskrevet at alle deltagere. Erklæringen blev sendt til Ministeriet for Ungdom og Sport. I erklæringen var der konkrete forslag til, hvad regeringen kan gøre for at fremme de unges deltagelse i demokratiet. Erklæringen kommer i en tid, hvor regeringen netop skal til at udarbejde en såkaldt ungelov, hvis formål er at sikre unge bedre vilkår. Hvis Marokko nogensinde skal blive et mere demokratisk og frit land, er de unge nødt til at deltage og kæmpe for deres holdninger. Det kan dog være svært, hvis man ikke ved hvordan de demokratiske processer fungerer og ikke kender sine rettigheder. MOYD og de unge marokkanere er meget interesseret i at høre om VU’s historie og hvordan vi, i Danmark, kan påvirke den førte politik. Det er en mulighed, der gerne skal spredes til Marokko. Derfor er VU’s samarbejde med MOYD utrolig vigtigt.

Fremtiden
I starten af det nye år drager 2 VU’ere atter tilbage til Marokko for at evaluere projektet og samtidig diskutere målsætninger for vores partnerskab i fremtiden. Fremtiden vil vise, om regeringen ønsker at implementere nogle af forslagene fra erklæringen og derved lytte til ungdommen. Men en ting er sikkert, VU er bestemt ikke færdige med at fremme demokratiet og, ikke mindst, friheden i Marokko!